Sponsrat Sponsrat

Quartiers Properties upptar lån om 17 miljoner EUR och säkerställer sin kassaposition

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har idag tecknat ett låneavtal med långivarna DESALKIV Portfolios L.L.C och Alantra avseende upptagande av lån om totalt 17 miljoner EUR (”Lånet”). 

Uppdaterad 2020-07-15
Publicerad 2020-07-15

Lånet säkerställer nödvändigt rörelsekapital som gör det möjligt för företaget att fortsätta generera tillväxt och fortsätta att utveckla sin långsiktiga affärsstrategi genom att gradvis bland annat omfördela kapital från redan utvecklade projekt, till exempel Hacienda del Señorio de Cifuentes, till nya projekt som kan utvecklas och där mervärde kan skapas.

En del av Lånet kommer att användas för att refinansiera befintliga lån med liknande eller högre ränta som Lånet.

Lånets ränta uppgår till 12,5% och dess löptid till 48 månader. Bolaget kan dock fritt välja att refinansiera Lånet efter 24 månader utan extra avgifter. Enligt lånevillkoren får ingen utdelning betalas på Bolagets aktier (varken stamaktier eller preferensaktier) under tiden för lånets löptid.

Lånet, som har strukturerats av Alantra och tillhandahållits av Alantra och DESALKIV Portfolios L.L.C, är bland annat säkerställt genom pantsättning av aktier i vissa av Bolagets dotterbolag, samt med säkerhet i fastigheterna CFS Residential och Boho Club.

Om långivarna

Alantra

Alantra är en global investeringsbank, kapitalförvaltare och investeringsrådgivare specialiserad på mellanstora företag. Alantragruppen har över 540 anställda i Europa, USA, Latinamerika och i Asien. Den 31 december 2019 uppgick förvaltade tillgångar i direkta investeringar till 2,3 miljarder euro, medan förvaltat kapital i fonder, saminvesteringar och sekundära fonder uppgick till 10,7 miljarder euro.

DESALKIV Portfolios L.L.C

DESALKIV Portfolios L.L.C är en del av D. E. Shaw-gruppen, ett globalt investerings- och teknikutvecklingsföretag med över 50 miljarder dollar i investerat kapital per den 1 juni 2020 och med kontor i Nordamerika, Europa och Asien. Sedan D. E. Shaw grundades 1988 har företaget skapat sig ett gott renommé baserat på framgångsrika och innovationsdrivna investeringar, noggrann riskhantering och kvaliteten och noggrannheten hos sin personal. D. E. Shaw-gruppen är en betydande aktör på världens kapitalmarknader och investerar i ett brett spektrum av företag och finansiella instrument i både utvecklade ekonomier, samt i tillväxtländer.

Platsannonser