Sponsrat Sponsrat

Quartiers Properties företrädesemission tecknad till 124,7% och bolaget tillförs cirka 25,5 MSEK

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) publicerar härmed utfallet i Bolagets företrädesemission. Totalt inkom teckningar motsvarande cirka 31,8 MSEK vilket innebär att företrädesemissionen övertecknades och att Bolaget tillförs hela emissionslikviden om cirka 25,5 MSEK. 

Uppdaterad 2020-01-09
Publicerad 2020-01-09

Antalet preferensaktier som tecknades med företräde uppgick till 2 304 303 stycken motsvarande cirka 82,7% av antalet aktier i emissionen. Totalt tecknades 1 170 498 preferensaktier utan företräde motsvarande cirka 10,7 MSEK. Tilldelning till dem som tecknade preferensaktier utan företräde kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som kommunicerades i samband med emissionens offentliggörande.

Vi är mycket stolta och glada över det förtroende som våra aktieägare visat genom det stora deltagandet i emissionen. Vi avslutade 2019 med att öppna vårt hotell Boho Club och startar även 2020 positivt med en övertecknad företrädesemission. Nu jobbar vi vidare och ska använda kapitalet från emissionen för att fortsatt utveckla bolaget vidare, säger Marcus Johansson Prakt, VD Quartiers Properties.                  

Emissionsinstitut och legala rådgivare

Mangold Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och Advokatfirman Wåhlin är legal rådgivare.

Platsannonser