Sponsrat Sponsrat

Quartiers Properties erhåller nya värderingar för fastighetsbeståndet inför bokslutet 2019 som indikerar värdeökningar om cirka 17,3 MEUR och där Boho Club utgör den största enskilda förändringen

Quartiers Properties AB (publ) har inför bokslutet 2019 kontrakterat CBRE Spain för att utföra en portföljvärdering av bolagets fastighetsbestånd. Den nya värderingen av hela fastighetsbeståndet uppgår till cirka 80,3 MEUR motsvarande en ökning om 17,3 MEUR (27,5%) jämfört med december 2018. Värdeökningen utöver investeringar som har gjorts uppgår till ca 8,4 MEUR (13,3%).

Uppdaterad 2019-12-04
Publicerad 2019-12-04

Den största ökningen under året, även efter aktiverade investeringar, kommer från Boho Club som indikerar en värdetillväxt som en följd av bolagets förädling om cirka 3,9 MEUR, motsvarande en årsavkastning om cirka 20%.

”Det är inspirerande att se att vi lyckats så väl med de värdeskapande aktiviteter som vi genomfört på Boho Club under året även om detta bara är första steget av totalt tre viktiga milstolpar i projektet. För att skapa värde har vi renoverat, driftsatt och optimerat fastigheten som numera är Boho Club, helt i enlighet med vad vi ska göra inom affärsområdet fastighetsförädling. Med en bedömd årsavkastning om cirka 20% arbetar vi vidare och kommer nu att positionera fastigheten inom premiumsegmentet i Marbella, samt i nästa steg utöka kapaciteten från dagens två restauranger och cirka 30 rum till cirka 50 rum. Därtill inväntar vi en ny generalplan i Marbella kommun som skulle kunna bidra med uppemot 12 000 ytterligare kvadratmeter byggyta på fastigheten jämfört med dagens cirka 4 200 kvadratmeter. Det är en intressant potentiell uppsida i projekt som i nuvarande kassaflödesvärdering inte har beaktats, säger Marcus Johansson Prakt, VD Quartiers Properties. 

Fastighetsbeståndet har värderats enligt följande tabell:

Namn Användningsområde 2018 2019 Förändring, % Förändring, EUR Hacienda del Senorio de Cifuentes* Lägenhetshotell                         34 124 000               36 534 000    7,1% 2 410 000 Ocean View Mark för utveckling                            7 500 000                  8 400 000    12,0%                      900 000    CFS Residential Mark för utveckling                            6 300 000                  6 600 000    4,8%                      300 000    Amapura Villa under byggnation                                600 000                     940 000    56,7%                      340 000    Los Flamingos Mark för utveckling                            1 960 000                  2 300 000    17,3%                      340 000    Boho Club Marbella Hotell och restaurang                         10 700 000               23 600 000    120,6%                  12 900 000    Tomt för vidareutveckling av Boho Club Mark för framtida hotellrum                            1 800 000                  1 900 000    5,6%                      100 000    Summa                           62 984 000               80 274 000    27,5%                  17 290 000                * Två lägenheter har sålts till marknadspris under året.                                                

Platsannonser