Sponsrat Sponsrat

Provecus Affärsrådgivning – Sveriges första kvalitetssäkrade Företagsrådgivning Online

Publicerad 2019-04-23

I Sverige finns ca 40.000 företag med 10 till 50 anställda som då och då behöver kvalificerad rådgivning. Och många offentliga verksamheter med samma typ av frågor. Organisationer som är för små för att har egna anställda seniora ledare och specialister. Företagen löser ändå verkligt viktiga strategiska vägvalsfrågor och större operativa, men utan att få hjälp av fler och mer erfarna personers perspektiv som kan ge bättre beslutsunderlag.

Samtidigt finns många kvalificerade ledare, tidigare seniora chefer och specialister som har både tid och just det erfarna perspektiv som ibland fattas i de mindre eller yngre företagen. Som tidigare ställts inför just de situationer som kan vara nya för den aktuella verksamheten.

Vi har sett behoven av tillfällig och säker rådgivning hos många företag, där traditionella revisionsbyråer eller bankmän bara ibland kan fylla rollen” säger Per Möller, en av grundarna till Provecus Affärsrådgivning Online. ”Det finns många med rätt erfarenhet som har kapacitet och tid, och det finns många företag som tjänar på att bredda perspektivet med ren Rådgivning som är kvalificerad och med dokumenterad kvalitet.

De som arbetar som Rådgivare inom Provecus har alla mångårig och bred erfarenhet från företagsledning och verksamhetsledning. Och har varit med om både framgång och motgång, och lärt av båda. Och är tillgängliga för att dela med sig utan att söka någon egen operativ roll.

Vi säkrar kvalitén på vår Rådgivare med en noggrann process i flera steg. Just därför kan ett företag träffa en Rådgivare, och redan vid det första mötet som sker online, gå rakt på sakfrågan och lita på att våra Rådgivare har rätt bakgrund”, säger Per Möller, vidare.

Rådgivarna som jobbar för Provecus har en gedigen erfarenhet, med säkrad kvalitet. Provecus utgår från rådgivarens CV, som kontrolleras, referenser tas, test och profil vad avser egenskaper och personlig kompetens kartläggs via beprövade tester, och varje Rådgivare har också en ”omvänd mentor”; en junior yrkesperson som ger en uppdaterad förståelse för kunskap och digitalt perspektiv till de seniora Rådgivarna.

Provecus Affärsrådgivning Online matchar medelstora företag som har tillfälligt behov av kvalificerad rådgivning, med Rådgivare som har mångårig erfarenhet från ledande positioner. Rådgivarna kommer från en många olika branscher, t.ex. detaljhandeln, tjänster och konsulter, kommuner, tillverkande industri m.m. och har jobbat med flera olika funktioner, från VD-roll, till ekonomi, finansiering, affärsutveckling, förvärv, tur-around etc. Rådgivarna finns i hela landet och ett första möte sker alltid online och nästa alltid med personliga möten som uppföljning. Uppdragen genomförs mycket snabbare än vid traditionella konsultinsatser, och de korta insatserna på allt mellan 4 timmar och 4 veckor, är ett komplement till traditionella interimstjänster. 

Rådgivning Online är snabbt, på valfri tid, till fast pris och görs av en kvalificerad Rådgivare som har en känd och kvalitetssäkrad profil och yrkeserfarenhet.

För frågor hänvisas till

Per Möller, medgrundare Provecus Affärsrådgivning; +46 70 621 49 82

Per.moller@provecus.com

https://www.linkedin.com/company/provecus

www.provecus.com

Platsannonser