Sponsrat Sponsrat

Prebona påvisar unik långtidseffekt mot COVID 19/SARS CoV-2

Uppdaterad 2020-11-06
Publicerad 2020-11-06

Oberoende testinstitut har nu bekräftat att Prebona Disinfect är extremt effektivt mot coronaviruset - Covid-19 / SARS CoV-2. De genomförda testerna, gjorda på textilier, visar att före och även efter 10 tvättar, så eliminerar Prebona Disinfect 99,99% av viruset efter 60 minuter.

99% av viruspartiklarna eliminerades efter tre minuter och 99,99% efter 60 minuter. Testerna har utförts i enlighet med det internationellt erkända testet ISO 18184:2019.

-Det här är ett fantastiskt bra resultat som verifierar styrkan i vår patenterade teknologi och som dessutom påvisar en helt unik långtidseffekt på ytor, säger Patrik Bernstein, VD Prebona AB. Resultatet bekräftar även våra tidigare tester gjorda i samarbete med bl.a. Karolinska Institutet, SLU och Uppsala Universitet. Vi har nu påvisat väldigt bra effekt både mot bakterier, svamp och virus, vilket gör att vi nu är ett starkt alternativ respektive komplement till alkohol-baserade desinfektionsmedel, dessutom med en oslagbar långtidseffekt.
-Den hårda konkurrensen om testmöjligheterna mot just COVID-19/SARS CoV-2 har gjort att dessa, globalt accepterade, testresultat blivit drygt tre månader försenade. Detta har i sin tur, kortfristigt påverkat vår verksamhet negativt eftersom internationella kunder och återförsäljare begär den här typen av oberoende tester, fortsätter Patrik Bernstein. Vi har nu ännu ett bevis och ett oerhört starkt erbjudande till kunder och återförsäljare som vill skydda människor, ytor och textilier mot olika virus och bakterier, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Om Prebona Disinfect

Vattenbaserade Prebona Disinfect är speciellt framtagen för att effektivt eliminera bakterier, virus och svamp. Dagens alkoholbaserade desinfektionsmedel är bra och fyller en viktig funktion men har en rad allmänt kända svagheter. Den största svagheten är att effekten är kortvarig. Redan efter cirka två minuter är effekten borta och virus och bakterier kan börja kolonisera hud och ytor igen. Vidare har alkoholbaserade desinfektionsmedel även dålig effekt mot många typer av virus och de kan orsaka hudirritation. Prebona Disinfect kommer tillrätta med alla dessa svagheter. Nu är det möjligt att skydda ytor, textilier samt hud både snabbt och under längre tid.

Produkten bygger på Prebonas unika tekniska plattform, Prebona CompoTech, vilken gör det möjligt att använda olika typer av aktiva ämnen oerhört effektivt och kontrollerat. I Prebona Disinfect används oerhört små mängder av silver som aktivt ämne (hundratals gånger mer effektivt än hos konkurrerande teknologier). Silver är ett välkänt antimikrobiellt ämne som används i stor utsträckning inom medicintekniska applikationer såsom urinvägskatetrar, sårförband och även för vattenrening. Vidare medger tekniken att det aktiva ämnet inte läcker ut i onödan utan endast aktiveras när det behövs genom ett smart release-system. Produkten uppfyller kraven i enlighet med den Europeiska Biocidförordningen. Tester har genomförts vid Uppsala Universitet, Karolinska Institutet samt av oberoende testinstitut med mycket goda resultat mot bakterier, virus och svamp.

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2020.

Platsannonser