Sponsrat Sponsrat

Prebona inleder samarbete med OptiFreeze AB (publ)

Uppdaterad 2020-05-06
Publicerad 2020-05-06

Simrishamn – Prebona AB (publ) meddelar idag att bolaget inleder ett samarbete med OptiFreeze AB. OptiFreeze har en patenterad teknologi som bevarar och förlänger hållbarheten på grönsaker, frukt, snittblommor och andra plantor och samtidigt bevara smak, färg och lukt. Samarbetet kommer att bedrivas inom ramen för de befintliga avtal som båda bolagen har med Syngenta Flowers.

Prebona har ingått ett samarbete med OptiFreeze avseende utvärdering av vissa av Prebonas effektiva och miljömässiga produkter för användning inom jordbrukssektorn. 

OptiFreeze kommer initialt att utvärdera Prebonas produkter i kombination med sin egen, unika teknologi för att förlänga livslängden på blommor och växter. 

"Samarbetsavtalet bygger på att hitta smarta synergier mellan två väldigt innovativa, svenska företag och sedan introducera nya lösningar på världsmarknaden genom samarbetet med Syngenta, en av världens ledande, globala distributörer. Med OptiFreeze får vi en mycket kompetent och innovativ partner inom ett segment som jag bedömer har stor potential för Prebonas produkter" säger Patrik Bernstein, VD Prebona AB.

”För OptiFreeze är det av strategisk vikt att kunna erbjuda olika typer av funktioner inom området hållbarhet och för skydd av växter. Eftersom både vi och Prebona har en stark relation med Syngenta är detta ett naturligt samarbete som förhoppningsvis ger oss möjlighet att presentera ett ännu starkare kunderbjudande” kommenterar Ulf Hagman, VD OptiFreeze AB. 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD Prebona, Telefon +46 70 638 2678, 

E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Ulf Hagman, VD OptiFreeze, Telefon +46 733 636380

E-post: ulf.hagman@optifreeze.se

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Om OptiFreeze

OptiFreeze AB (publ) har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020.

Platsannonser