Sponsrat Sponsrat

Prebona: Initial order från ny återförsäljare i Tyskland

Uppdaterad 2019-12-09
Publicerad 2019-12-09

Prebona AB (publ) meddelar idag att Bolaget erhållit en första order från en nyligen kontrakterad återförsäljare i Tyskland.

Prebona erhöll ordern från den tyska distributören Biesterfeld Spezialchemie GmbH avseende marknadsföring och försäljning av Prebona OdorControl mot både proffsmarknaden och den industriella marknaden i Tyskland, Österrike, Schweiz samt Östeuropa. Biesterfeld är en ledande internationell distributör av specialkemikalier till företag i framförallt Europa. Detta är en initial order med ett mindre ordervärde.

- Det här är en strategiskt mycket viktig order för Prebona då jag ser den som starten på ett långsiktigt samarbete med en enorm potential, säger Patrik Bernstein VD i Prebona AB. Vi lanserade Prebona OdorControl och Prebona DuraClean tillsammans med Biesterfeld på SEPAWA-mässan i Berlin i slutet av oktober och deras säljkår har nu påbörjat införsäljningen som kommer att intensifieras under första och andra kvartalet 2020. Intresset för Prebonas produkter hos deras kunder är väldigt stort tack vare den effektiva funktionen och den miljövänliga profilen hos våra produkter, avslutar Patrik.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Platsannonser