Sponsrat Sponsrat

Prebona: Fortsatt samarbete med Sika AG efter utvärdering inom inkubator-programmet LH Accelerator.

Uppdaterad 2020-11-02
Publicerad 2020-11-02

Prebona har, som meddelats tidigare, bedrivit industriella tester tillsammans med ett par av världens största företag inom kemi och byggindustrin inom ramen för programmet LH Accelerator. Av 300 sökande bolag valdes 12 bolag ut till programmet, däribland Prebona. Resultatet av dessa tester har varit mycket positiva vilket gör att kemiföretaget Sika AG nu valt att fortsätta samarbetet med Prebona inom utvalda användningsområden. Nästa steg blir nu att utöka samarbetet med mer kommersiellt inriktade industriella tester av konkreta produkter. 

LH Accelerator var ett affärs- och utvecklingssamarbete mellan tre av världens största bolag inom konstruktion och material, LafargeHolcim, CCCC samt Sika. Syftet var att lyfta fram framtidens material- och konstruktionslösningar och ytterst att deltagande bolag ska bli en leverantör eller partner till något av de tre bolagen. 

Sika AG är ett världsledande schweiziskt kemiföretag specialiserat mot bygg och fordonsindustrin med en omsättning på ca 80 miljarder kronor per år.

- Det är verkligen positivt att resultaten efter programmet är så bra att Sika AG väljer att fortsätta samarbetet. Vi ser framemot detta fördjupade samarbete med en av världens ledande aktörer inom byggindustrin, säger Patrik Bernstein, VD Prebona AB. -Efter att programmet LH Accelerator blivit ca fem månader försenat på grund av pandemin är detta en absolut milstolpe i Prebonas utveckling inom affärsområdet SurfaceCare samt för strategin att fokusera affärsutvecklingen mot stora internationella företag, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com 

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

 

Platsannonser