Sponsrat Sponsrat

Prebona får ytterligare order om 4,5 mkr på desinfektionsmedel

Uppdaterad 2020-04-06
Publicerad 2020-04-06

Prebona AB (publ) får ytterligare beställningar från svenska återförsäljare för det nyligen lanserade desinfektionsmedlet Prebona Disinfect. Ordern omfattar desinfektionsmedel för drygt 4 500 000 kronor. 

Återförsäljarna arbetar mot den svenska dagligvarumarknaden, näthandeln och hälsokostbutiker

“Det är väldigt motiverande att marknaden tar emot Prebona Disinfect så otroligt positivt, säger Patrik Bernstein VD på Prebona. Att förebygga infektioner är viktigt, inte bara idag utan kommer med största  sannolikhet att fortsätta vara väldigt viktigt i framtiden. Vår patenterade teknologi-plattform Prebona CompoTech ger oss möjligheten att utveckla ytterligare förebyggande och innovativa produkter inom detta marknadsområde som idag domineras av alkoholbaserade lösningar. Vi kommer konsekvent att fortsätta driva den utvecklings- och förändringsprocessen, både hemma i Sverige och internationellt, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein.com

Om Prebona Disinfect

Prebona Disinfect, som inte är alkoholbaserad, är speciellt framtagen för att effektivt eliminera bakterier, virus och svamp. Dagens alkoholbaserade desinfektionsmedel är bra och fyller en funktion men har en rad allmänt kända svagheter. Den viktigaste är att effekten är kortvarig. Redan efter cirka två minuter är effekten borta och virus och bakterier kan börja kolonisera huden igen. Vidare har de även dålig effekt mot många typer av virus och de kan orsaka hudirritation.Prebona Disinfect kommer tillrätta med alla dessa svagheter.Produkten bygger på Prebonas unika tekniska plattform, Prebona CompoTech, vilken gör det möjligt att använda olika typer av aktiva ämnen oerhört effektivt och kontrollerat.

IPrebona Disinfect används oerhört små mängder av silver (hundratals gånger mer effektivt än hos konkurrerande teknologier). Silver är ett välkänt antimikrobiellt ämne som används i stor utsträckning inom medicintekniska applikationer såsom urinvägskatetrar, sårförband och även för vattenrening. Produkten uppfyller kraven i enlighet med den Europeiska Biocidförordningen.Tester har genomförts vid Karolinska Institutet samt av oberoende testinstitut med mycket goda resultat mot bakterier, virus och svamp.

Om Prebona 

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020.

Platsannonser