Sponsrat Sponsrat

Prebona får order på desinfektionsmedel från ny återförsäljare i Norge

Uppdaterad 2020-04-28
Publicerad 2020-04-28

Prebona AB (publ) får en beställning från en ny återförsäljare i Norge för det nyligen lanserade desinfektionsmedlet Prebona Disinfect. Detta är en initial order med ett mindre ordervärde.

Återförsäljaren arbetar mot den norska dagligvarumarknaden samt bygg- och färgfackhandeln. Bolaget är ett av de ledande bolagen inom sitt segment och har även visat intresse av att distribuera andra produkter från Prebonas sortiment.

”Denna order är liten men väldigt viktig för Prebona då det är vår första direkta order mot den norska marknaden. Jag ser en stor potential på den norska marknaden för ett flertal av Prebonas produkter, säger Patrik Bernstein VD på Prebona. Det är samtidigt uppmuntrande att våra pågående diskussioner med samarbetspartner inom Norden börjar ge konkreta resultat, avslutar Patrik

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020.

Platsannonser