Sponsrat Sponsrat

Prebona får order på desinfektionsmedel från ny återförsäljare i Brasilien

Uppdaterad 2020-05-27
Publicerad 2020-05-27

Prebona AB (publ) får en initial beställning från en ny återförsäljare i Brasilien för det nyligen lanserade desinfektionsmedlet Prebona Disinfect. 

Återförsäljaren är ett ledande globalt kemiföretag som arbetar mot återförsäljare på den brasilianska och latinamerikanska marknaden.Bolaget är ett av de ledande globala kemibolagen inom sitt segment med produkter mot bland annat pappersindustrin, plast, byggmaterial, livsmedel, läkemedel och personlig vård.

”Denna order är strategiskt viktig för Prebona då det är vår första direkta order mot den latinamerikanska marknaden. Jag ser en stor potential på den marknaden för ett flertal av Prebonas produkter, säger Patrik Bernstein VD på Prebona. Det är samtidigt en viktig milstolpe för Prebonas internationella expansion, avslutar Patrik

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020.

Platsannonser