Sponsrat Sponsrat

Prebona erhåller ny order från Sydkorea

Uppdaterad 2020-06-03
Publicerad 2020-06-03

Prebona AB (publ) meddelar idag att Bolaget erhållit ytterligare order från den nyligen kontrakterade återförsäljaren Union C&S i Sydkorea avseende Prebona OdorControl.

Prebona ingick under sommaren 2019 ett återförsäljaravtal med Union C&S avseende marknadsföring och försäljning av Prebona OdorControl för eliminering av lukt inom bland annat hotell, restauranger och facility management i Sydkorea. Detta är en order med ett mindre ordervärde.

- Den här nya ordern är ett viktigt återköp eftersom vi nu kommer igång mot marknaden i Sydkorea då landet nu börjar öppna upp igen, säger Patrik Bernstein VD i Prebona AB. Union C&S arbetar till stor del mot restauranger och hotell och har erhållit en mycket bra respons på OdorControl, fortsätter Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Platsannonser