Sponsrat Sponsrat

Prebona: Dr. Scholl’s köper teknologi från Prebona

Uppdaterad 2020-09-07
Publicerad 2020-09-07

Prebona AB (publ) meddelar idag att samarbetet med Polygiene AB (publ) nu resulterat i en försäljning av teknologi från Prebona till Dr. Scholl’s för att behandla skosulor mot dålig lukt.

Prebonas återförsäljare och samarbetspartner Polygiene har framgångsrikt sålt in Odor Crunch, baserat på en teknologi som Prebona levererar, till Dr. Scholl’s. Odor Crunch eliminerar effektivt olika typer av lukter. Dr. Scholl är en ledande leverantör av teknologier och produkter för skor och fötter.

Prebona har ett exklusivt distributionsavtal med Polygiene avseende marknadsföring och försäljning av Prebonas lukteliminerande produkter inom bland annat textilområdet för sport och mode.

”Det är väldigt roligt att Prebonas teknik nu används av ett sådant ledande bolag inom fotvårdsprodukter som Dr. Scholl’s”, kommenterar Patrik Bernstein, VD för Prebona AB. – ”Det är ytterligare ett bevis på den ökande efterfrågan av Prebonas produkter från stora internationella bolag”, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Platsannonser