Sponsrat Sponsrat

Prebona Disinfect - Första mindre order erhållen och produktionsstart kommande måndag

Uppdaterad 2020-03-13
Publicerad 2020-03-13

Med anledning av att ledningen för Prebona AB (publ) under förra veckan beslutade att prioritera lanseringen av desinfektionsmedlet Prebona Disinfect har vi erhållit en stor mängd frågor från aktieägare. Då vi inte har möjlighet att besvara alla frågor utan behöver fokusera på verksamheten väljer vi nu att ge en kort statusuppdatering avseende den produkten. 

 

Angående produktionen av Prebona Disinfect har erforderliga råvaror och andra insatsvaror införskaffats och produktionsvolymer har planerats för den närmaste framtiden. Ett intensivt arbete har resulterat i att produktionen kan starta redan kommande måndag. Bolaget bedömer att det finns tillfredsställande produktionskapacitet för de närmaste månaderna. Vid snabbt stigande efterfrågan kan bolagets produktion i viss mån expandera på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Vid behov finns planer och processer på plats för att producera via extern producent. Vi avser att initialt att lansera Prebona Disinfect både i flaska och som våtservetter.

 

Prebona har i veckan redan erhållit sin första initiala order från en svensk kund som bland annat kommer att erbjuda Prebona Disinfect genom webshopen www.desinfekt.nu samt www.disinfect.se vilka kommer aktiveras inom kort. Ordern är värd ca 240 000 kronor. Dessutom har bolaget erhållit ett antal förfrågningar i Sverige och Europa som nu bearbetas kortfristigt. Även mer långsiktiga kontakter har initierats. I Kina kommer vår partner genomföra nödvändiga regulatoriska åtgärder för att påskynda lanseringen där.

 

”Den övergripande marknadsstrategin för Prebona som ‘ingredient brand’ har inte ändrats men under den rådande situationen har vi utnyttjat vår flexibilitet och snabbrörlighet till att göra ett väl motiverat avsteg från den strategin. För att snabbt komma ut på marknaden har vi beslutat att även lansera Prebona Disinfect under vårt eget varumärke. Vi har därigenom egen kontroll på hela processen och kan agera snabbt och konsekvent. Hela teamet har genomfört en enorm kraftansamling som nu gör att vi kan starta produktionen redan på måndag och vara på marknaden i mindre skala inom tre veckor! Jag är oerhört imponerad av reaktionshastigheten och stödet från våra underleverantörer som har insett situationens allvar och gett oss viss förtur vilket hjälper oss att komma igång snabbt, säger Patrik Bernstein.

 

Det är väldigt roligt och uppmuntrande att våra aktieägare visar ett stort intresse för verksamheten. Vi kommer dock inte ha möjlighet att besvara alla frågor i framtiden då vi behöver fokusera på produktion och försäljning. Fortsättningsvis kommer kommunikationen med aktieägarna ske via nyhetsbrev och pressmeddelanden.

 

Om Prebona Disinfect

Prebona Disinfect, som inte är alkoholbaserad, är speciellt framtagen för att effektivt eliminera bakterier, virus och svamp. Dagens alkoholbaserade desinfektionsmedel är bra och fyller en funktion men har en rad allmänt kända svagheter. Den viktigaste är att effekten är kortvarig. Redan efter cirka två minuter är effekten borta och virus och bakterier kan börja kolonisera huden igen. Vidare har de även dålig effekt mot många typer av virus och de kan orsaka hudirritation. Prebona Disinfect kommer tillrätta med alla dessa svagheter.

Produkten bygger på Prebonas unika tekniska plattform, Prebona CompoTech, vilken gör det möjligt att använda olika typer av aktiva ämnen oerhört effektivt och kontrollerat.

I Prebona Disinfect används oerhört små mängder av silver (hundratals gånger mer effektivt än hos konkurrerande teknologier). Silver är ett välkänt antimikrobiellt ämne som används i stor utsträckning inom medicintekniska applikationer såsom urinvägskatetrar, sårförband och även för vattenrening. Produkten uppfyller kraven i enlighet med den Europeiska Biocidförordningen.

Tester har genomförts vid Karolinska Institutet samt av oberoende testinstitut med mycket goda resultat mot bakterier, virus och svamp.

 

För ytterligare information kontakta:

 

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein.com

 

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

 

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2020.

Platsannonser