Sponsrat Sponsrat

Prebona AB och Syngenta signerar globalt Distributionsavtal

Uppdaterad 2020-02-25
Publicerad 2020-02-25

Den 24 februari 2020 ingick Prebona AB (publ) ett exklusivt globalt distributionsavtal med Syngenta Flowers, representerat av Syngenta Seeds B.V., Nederländerna, för Prebonas produkter avseende jordbruksområdet. Avtalet mellan Prebona och Syngenta Flowers omfattar distributionen av Prebonas befintliga och framtida produkter mot Syngentas kunder inom jordbrukssektorn över hela världen.

Syngenta Flowers är en del av Syngenta AG-gruppen, Basel, Schweiz och är baserad i Enkhuizen, Nederländerna. Syngenta Flowers är en världsledande producent av frö för hybridblommor och sticklingar och utvecklar och producerar frön och sticklingar för odlare över hela världen.

Prebona AB är ett materialteknikbolag med egenutvecklad och patenterad teknologi som bygger på ytmodifierad kisel. Utifrån den plattformen utvecklar, producerar och marknadsför bolaget funktionella produkter och lösningar inklusive unika lukteliminerande produkter, desinfektionsmedel och ytskyddsprodukter. Prebonas innovativa och miljövänliga teknik har unika egenskaper för användning i många industrier och även inom jordbruk.

”Utan tvekan är detta en viktig milstolpe för oss! Distributions avtalet skapar en mycket viktig plattform för oss att globalt kommersialisera vår miljövänliga teknik inom jordbrukssektorn. Jag räknar med att det kommer att ta viss tid att lansera de första produkterna men potentialen på medellång till lång sikt inom jordbrukssektorn för Prebona är enorm”, säger en nöjd Patrik Bernstein, VD för Prebona.

Om Prebona

Prebona är ett materialteknikbolag som levererar miljövänliga produkter med överlägsen funktion inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt Prebona HealthCare AB. Bolagets produkter bygger på Prebonas patenterade teknologi, Prebona CompoTech, som medger att bolagets kunder kan tillgodose viktiga behov på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt. Prebona vill bli en globalt ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar för specifika användningar inom industrier som representerar stort värde och god tillväxt. Prebona HealthCare AB är ett helägt dotterbolag för att utveckla lösningar baserade på Prebonas teknologi inom infektionskontroll samt mot antibiotikaresistens. Prebona Inc. Är ett helägt dotterbolag för att utveckla marknaden för Prebonas produkter i USA. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket.

Om Syngenta

Syngenta är ett av världens ledande företag inom jordbrukssektorn. Bolagets ambition är att hjälpa till att på ett säkert sätt föda världen och samtidigt ta hand om jorden. Syngenta strävar efter att förbättra hållbarhet, kvalitet och säkerhet inom jordbruket med hjälp av världsledande forskning och innovativa tekniska lösningar. Bolagets teknik möjliggör förmiljontals jordbrukare runt om i världen att nyttja begränsade jordbruksresurser bättre och mer effektivt. Med 28 000 anställda i mer än 90 länder arbetar Syngenta för att förändra hur grödor odlas. Genom partnerskap, samarbeten och ”The Good Growth Plan” är Syngenta engagerade att förbättra produktiviteten inom jordbruket, rädda mark från utarmning, förbättra den biologiska mångfalden samt vitalisera landsbygden. Besök www.syngenta.com och www.goodgrowthplan.com för att lära dig mer. Följ Syngenta på Twitter på www.twitter.com/Syngenta och www.twitter.com/SyngentaUS.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020.

Platsannonser