Sponsrat Sponsrat

Prebona AB ingår ett licensavtal & forskningssamarbete med Syngenta

Uppdaterad 2020-06-18
Publicerad 2020-06-18

Prebona AB (publ), Sverige har tecknat ett andra avtal med Syngenta Seeds BV, Nederländerna. Det nya avtalet täcker utveckling, försäljning och distribution av nya produkter baserade på Prebonas teknikplattform, CompoTech. Prebona AB och Syngenta Seeds ingick i februari 2020 ett exklusivt globalt distributionsavtal för Prebonas existerande produkter för jordbrukssektorn.

Syngenta Seeds, en del av Syngenta AG, är ett världsledande, globalt företag inom trädgårds- och jordbruksindustrin och det fördjupade samarbetet med Prebona förväntas generera nya produkter och öppna nya affärsmöjligheter genom att använda Prebonas innovativa och miljövänliga teknik för specifika områden inom jordbruksindustrin.

”Förutom den stora kommersiella potentialen med detta avtal ser jag avtalet med Syngenta Seeds som ännu en validering av potentialen i Prebonas teknikplattform, CompoTech. Med Syngenta som partner är vi nu en del av de företag som kommer att kunna erbjuda hållbara lösningar till jordbrukare, odlare och konsumenter runt om i världen”, säger Patrik Bernstein, VD Prebona.

”Inom Syngenta Seeds söker vi kontinuerligt efter ny teknik som kan hjälpa oss att bidra till bättre och mer hållbara lösningar för våra kunder. Vi är glada över att ha detta samarbete med Prebona som kan erbjuda stora fördelar och innovation för våra kunder, men också för de båda deltagande företagen”, säger Michael Kester, VD för Syngenta Flowers (del av Syngenta Seeds).

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2020.

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Om Syngenta

Syngenta är ett av världens ledande företag inom jordbrukssektorn. Bolagets ambition är att hjälpa till att på ett säkert sätt föda världen och samtidigt ta hand om jorden. Syngenta strävar efter att förbättra hållbarhet, kvalitet och säkerhet inom jordbruket med hjälp av världsledande forskning och innovativa tekniska lösningar. Bolagets teknik möjliggör förmiljontals jordbrukare runt om i världen att nyttja begränsade jordbruksresurser bättre och mer effektivt. Med 28 000 anställda i mer än 90 länder arbetar Syngenta för att förändra hur grödor odlas. Genom partnerskap, samarbeten och ”The GoodGrowthPlan” är Syngenta engagerade att förbättra produktiviteten inom jordbruket, rädda mark från utarmning, förbättra den biologiska mångfalden samt vitalisera landsbygden. Besök www.syngenta.com och www.goodgrowthplan.com för att lära dig mer. Följ Syngenta på Twitter på www.twitter.com/Syngenta och www.twitter.com/SyngentaUS.

Platsannonser