Sponsrat Sponsrat

Positiv start på 2019 och fortsatt god utveckling

Knowit inleder 2019 med att öka omsättning, resultatet och marginal jämfört med motsvarande period 2018 och bolaget fortsätter att vara starkt på en stark marknad. Efterfrågan är fortsatt god på alla marknader där bolaget har verksamhet.

Uppdaterad 2019-04-26
Publicerad 2019-04-26

Knowit ökade EBITA-resultatet med 16,3 procent till 100,4 (86,3) MSEK för kvartalet. Omsättningen ökade med 14,8 procent till 873,7 (761,0) MSEK. Marginalen uppgick till 11,5 (11,3) procent.

Bolaget står för en stabil ökning på samtliga marknader. Tillväxten och resultatutvecklingen från den norska verksamheten är särskilt stark.

-           Vi har haft god tillväxt i vår norska verksamhet. Både den offentliga och den privata sektorn investerar i digitaliseringen. Något vi, med vårt kända varumärke, framgångsrika rekrytering och väl fungerande leveransorganisation med skickliga medarbetare, har kunnat dra fördel av, säger Per Wallentin, vd och koncernchef.

En allt större andel av Knowits omsättning kommer av inköp från kundernas affärsverksamhet. Det är en allmän trend, som innebär att det är allt viktigare att förstå kundernas affärsverksamhet för att vara relevant som leverantör. Knowit, som under flera år har satsat på managementkonsulting och kommunikationskompetens utöver systemutveckling och tekniknära tjänster, är väl positionerat i den utvecklingen.

-      Det är viktigare än någonsin att förstå hur tekniken kan bidra till nya affärer. Här är Knowit väl positionerat, med vår kombination av verksamhetskompetens och teknikkunnande i våra tre affärsområden, säger Per Wallentin.

-      Vår decentraliserade affärsmodell, med självständiga och starka enheter som vi byggt upp under lång tid är en viktig del i vår framgång, avslutar Per Wallentin.

För detaljerad information om utfallet för första kvartalet hänvisas till delårsrapporten som bifogas detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Wallentins, vd och koncernchef, försorg, för offentliggörande den 26 april 2019, kl. 08.30 CET.PM Q1 2019

Platsannonser