Sponsrat Sponsrat

Per Berggren slutar som VD för Hemsö vid årsskiftet

Publicerad 2016-03-18

Efter sex år som VD för Hemsö har Per Berggren informerat styrelsen om att han avser att sluta vid årsskiftet. Berggren har åtagit sig att vara kvar tills en ny VD är utsedd och på plats.

- Jag har varit VD i stora fastighetsbolag i sammanlagt mer än 15 år. Nu vill jag tona ner det operativa arbetet för att istället utifrån en tydlig plan lägga min tid på styrelsearbete och andra uppdrag inom fastighetssektorn säger Per Berggren.

Hemsö har under Per Berggrens ledning nästan dubblat fastighetsportföljen och gått från att vara en okänd uppstickare till ett etablerat och välkänt fastighetsbolag.

- Per Berggren har byggt Hemsö från grunden. På ett framgångsrikt sätt har han satt bolaget på kartan, inte bara i fastighetssverige utan även i Finland och Tyskland. Det är ett starkt och välrenommerat företag som Berggren kommer att lämna över säger Hemsös styrelseordförande Pär Nuder.

Målet är att en ny VD ska tillträda vid årsskiftet, dock senast i samband med nästa års bolagsstämma.

- Styrelsen för Hemsö känner stor tillfredsställelse över att Berggren stannar kvar som VD tills en ersättare är utsedd. Rekryteringen till en av fastighetsbranschens mest attraktiva VD-tjänster har just inletts, avslutar Pär Nuder.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2016 klockan 11:00.

Per Berggren, VD  08-501 170 01

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 26,5 miljarder kronor. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Platsannonser