Över 100 000 bostäder sålda 2019

Enligt Svensk Mäklarstatistik var 2019 ett starkt år på den svenska bostadsmarknden. Över 100 000 bostäder såldes till ett sammanlagt värde på 419 miljarder kronor. Vi frågar oss hur trenden ser ut 2020. 

Uppdaterad 2020-01-08
Publicerad 2020-01-08

Att det händer mycket på bostadsmarknaden är knappast någon nyhet. Det byggs flitigt i storstäderna för att mätta svenskarnas behov. Dels sett till den fortsatta urbaniseringen, dels sett till den ökade befolkningsmängden. 

Enligt Svensk Mäklarstatistik har över 100 000 bostäder sålts under 2019 året och av dessa uppges 53 000 vara villor. Den totala prislappen för samtliga bostäder skall ligga på 419 miljarder kronor, vilket blir ett snittpris på ungefär 4,17 miljoner kronor per bostad. Detta baserat på data från 1 375 mäklarkontor runtom i landet.

Bostaden som investering

Att införskaffa en bostad brukar kallas för en säker affärer och så är också fallet i de flesta regionerna i Sverige. Inte minst nu när de höga bostadspriserna får många att söka sig till orter utanför storstäderna. Men det är inte bara värdeökningen på ens bostad som är gynnsam, utan det går också att låna på den för att frigöra kapital till andra investeringar. Exempelvis köpa en lägenhet åt barnen som skall studera i storstäderna eller låna pengar till att optimera ens egna kök. 

I princip alla som köper en bostad behöver ta ett initialt lån för att ha råd med sin investering. De senaste åren har vi haft minusränta i Sverige, vilket har lett till att avbetalningen har varit osedvanligt billig. Något som har gynnat bostadsmarknaden. På informationssidan Sverigekredit kan man jämföra olika lånevillkor hos flera stora långivare och snabbt räkna på hur mycket man måste gå in i kontantinsats på en bostad, samt vad ens avbetalningsränta landar på.

Hur kommer prisutvecklingen att se ut?

Nu har vi klivit in i 2020, ett nytt år och ett nytt decennium. Hur bostadsmarknaden fortsätter att gå återstår givetvis att se, men sett till att efterfrågan på nya bostäder fortfarande är stor kan vi räkna med att både byggbolagen och mäklarna kommer att ha fullt upp de närmsta åren.

Under 2019 såg vi en prisökning på 3,8 procent per kvadratmeter. Detta trots att det skedde en viss värdeminskning under årets sista månader. I januari låg det genomsnittliga priset i Sverige på 37 914 kronor per kvadratmeter och fram tills peaken i september (40 273 kr/kvm) förblev kurvan positiv. Därefter började priserna backa något och i november uppmättes ett värde 40 041 kr/kvm. Men precis som börsen svajar så tar även bostadsmarknaden ett och annat kliv bakåt under sin uppgång. 

Dagens Nyheters ekonomiska journalist Dan Lucas tror att prisutvecklingen i Stockholm och Göteborg inte kommer att göra mycket mer än att följa löneutvecklingen. En ganska blygsam prisökning med andra ord. Däremot skriver han att priserna kommer att fortsatt pressas uppåt i Malmö och andra större städer. Framförallt i universitets- och högskoleorter som Jönköping, Umeå och Karlstad. 

Exakt hur marknaden kommer att gå under 2020-talet återstår som sagt att se. Fast den som vill göra en snabb vinst på sin bostad bör med andra ord överväga de mindre storstäderna. 

Platsannonser