Annons

Annons

OrganoClick offentliggör årsredovisning med nya långsiktiga mål

"Under den kommande treårsperioden är målet att vi fördubblar omsättningen från 2018 års nivå och att vi ackumulerat under perioden har ett positivt nettoresultat. Vi har även satt upp målen att vi inom fem år ska ha 100 % biobaserade produkter och vara en klimatneutral koncern. Med detta ska vi gå i frontlinjen för utvecklingen av grön kemi och gröna material som ersätter plast och även ta vårt ansvar för våra globala klimatutmaningar."

Utdrag ur VD Mårten Hellbergs kommentar till årsredovisningen.

OrganoClick offentliggör sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018 med beskrivning av OrganoClicks verksamhet. I årsredovisningen offentliggörs även koncernens uppdaterade långsiktiga mål och strategi vilken sammanfattas nedan: 

Målsättning
OrganoClick arbetar för att utveckla och sälja nya biobaserade material och gröna kemiska produkter som kan ersätta oljebaserade plaster och giftiga kemikalier. Ambitionen är att koncernens produkter ska bli kundernas förstahandsval genom deras höga prestanda, kvalitet och miljöprofil. På detta sätt ska koncernen växa snabbt med en kontinuerligt ökande omsättning och förbättrad lönsamhet. För att nå vår långsiktiga
vision har koncernen satt upp följande långsiktiga mål:

  • Fördubblat koncernens omsättning inom tre år (2021)
  • Positivt ackumulerat nettoresultat under kommande treårsperiod (2019-2021)
  • 100 % biobaserade produkter inom fem år
  • Certifierad som en koldioxidneutral koncern inom fem år

Strategi
För att uppnå koncernens långsiktiga målsättning och vision har OrganoClick satt en strategi baserat på koncernens affärsmodell och nuvarande position som baseras på följande punkter:

  • Expansion via organisk tillväxt av koncernens nuvarande produktsegment
  • Varumärken med högt miljö- och teknikinnehåll
  • Marknadsdriven innovation där miljöfördelarna är stora
  • Affärskritisk produktion in-house

 Den kompletta årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna årsredovisning är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.