Sponsrat Sponsrat

Olika svetsmetoder

Uppdaterad 2021-02-26
Publicerad 2021-02-26

Svetsning i sig innebär helt enkelt att man sammanfogar metall, med eller utan tillsatsmaterial. Det görs via en energitillförsel som i sig sker via en lokal uppvärmning av materialets smälttemperatur. Det finns i dag en mängd olika svetsmetoder att använda sig av så väl som olika sorters svetsar att svetsa med. De två vanligaste metoderna är TIG, MIG och MAG. För att svetsa krävs det att man har en svets, samt att man använder sig av rätt sorts skyddsutrustning.

Vad är TIG-svetsning?

TIG-svetsning står för tungsten inert gas. Det är en svetsmetod där det är en koncentrerad ljusbåge. Denna svetsning går ut på att man har en beständig elektrod i volfram eller en volframlegering. Värmen vid denna svetsning kommer av att det blir som en kortslutning och det mellan det jordade föremålet som ska svetsas och elektroden som är positivt laddad.

Nu för tiden är en TIG-svets rätt så liten i storlek, men den har en stor effekt. Det finns ett slangpaket som har ett handtag som avslut. Detta handtag håller i en volframelektrod och handtaget kallas för TIG-brännare.  Trycker man på knappen och håller sedan elektroden 5–10 mm över sitt arbetsstycke så tänds ljusbågen. Maskinen skickar ut en högfrekvent tändström. Den tänds tack vare gasen och det är då ljusbågen bildas.

I fogen så tillförs tillsatsmaterial med den hand man inte svetsar med. Det är då man kan sammanfoga dem och så att säga bygger svets. Tillsatsmaterialet ska vara så likt grundmaterialet som möjligt.

Elektroden förbrukas inte under TIG-svetsning, utan det som smälter är endast grundmaterialet och eventuella tillsatser. Elektroden kyls ner ofta, med vatten, för att behålla sin temperatur under smältpunkten. Svetsfogen skyddas genom att man tillför en skyddsgas som ofta är ren argon. TIG-svetsning går att göra med likström eller med växelström.

 Vad är MIG- och MAG-svetsning?

MIG-svetsning står för metal inert gas och MAG är för metal active gas. Denna svetsmetod används ofta då man reparerar bilar och bilplåt. Svetsarna har en strömkälla och ett matarverk. Dessa är antingen i en enda enhet eller separerade från varandra. Från själva matarverket så matas en trådelektrod eller rörelektrod fram. Det till en svetspistol genom ett slangpaket. Man har även en gasflaska med skyddsgas. När det gäller MIG-svetsning så används oftast en inert gas så som argon, eller argonmix. Vid MAG så används en aktiv gas som även det kan vara en argonmix. Man har olika gaser för olika ändamål.

Det är oftast likström man använder då man svetsar med MIG eller MAG. Det går dock använda växelström om det är ett tunt grundmaterial.

Under svetsning så används och förbrukas svetselektroderna. När elektroden smälter så överförs metallen från elektroden till svetsfogen. Det kan ske på två sätt. Antingen kortbågssvetsning, som innebär att det är en kort ljusbåge. Metallen överförs då i form av stora droppar. De kortsluter bågen. När denna typ görs så har man lägre ström samt lägre spänning. Den andra formen är spraybågsvetsning. Då överförs metallen i små fina droppar som inte kortsluter bågen.

Platsannonser