Sponsrat Sponsrat

Ökat intresse för aktörer att bredda sitt kunderbjudande med sparande affär

Allt fler finansiella aktörer ser fördelen av att komma närmare sina kunder och utöka sitt kunderbjudande. Under de senaste åren har vi sett en rad fondbolag som öppnat upp för en egen direktkundsaffär genom att erbjuda en egen digital kanal för fondsparande. Vi ser även ett ökat intresse från andra finansiella aktörer som idag saknar en sparandeaffär att utöka sitt erbjudande för att kunna erbjuda en bättre helhetslösning för sina kunder.

Uppdaterad 2020-11-12
Publicerad 2020-11-12

Det finns många aktörer som idag exempelvis erbjuder betallösningar eller låne- och kredithantering som ser nya spartjänster som ett intressant alternativ när de ska utveckla sin verksamhet. 

– Det här gör, tror vi, att konkurrensen kring spartjänster kommer att öka. Det kommer att bli allt viktigare i framtiden att kunna erbjuda dessa tjänster via en egen distributionskanal, så att man kan knyta kunden närmare sitt eget varumärke. Vi kan idag erbjuda en smart och effektiv distributionskanal där man bygger tjänsten kring sitt eget varumärke, en komplett IT-infrastruktur för fondhandel, depå- och slutkundshantering, säger Mikael Tjäder, VD på Fondab.

Att ta steget att bygga upp ett eget erbjudande för fondsparande kräver avancerade system för betallösningar och handel samt legal hantering och administration för slutkunder, vilket ofta är resurskrävande.

– Vår plattform kan vara ett sätt att ta ett bredare steg mot slutkund. Vi kan erbjuda en direktkundsaffär för de bolag som inte har resurserna eller intresset att bygga egna system. Vi tillhandahåller färdig teknik och infrastruktur för fondhandel, depå- och slutkundshantering, berättar Mikael Tjäder. 

Ett exempel på en partner där Fondabs teknik gjorde det möjligt för en ny aktör att komma igång med sin affär är SAVR. Fondab agerar depåförande institut samt tillhandahåller en rad underliggande tjänster och infrastruktur som SAVR är byggt ovanpå.

– Som en ny aktör kunde vi spara mycket tid och resurser kring uppstarten samtidigt som vi kunde visa våra kunder och partners en trygghet och stabilitet i vår infrastruktur från första dagen, säger Daniel Aarenstrup, VD SAVR.

Fondab har som målsättning att jobba nära och växa med sina samarbetspartners och har byggt upp ett långsiktigt samarbete med bland annat Max Mathiesen, Spiltan Fonder, Case Fonder och TIN Fonder. Nästa steg i satsningen framåt är att se hur Fondab kan hjälpa fler aktörer att utöka sitt erbjudande med en sparande affär för fonder.

– Vi är ett innovativt företag och tillräckligt små för att vara både snabbfotade och lyhörda för våra samarbetspartners önskemål, exempelvis utvecklar vi just nu plattformen för att hantera tjänstepension, direktinsättningar samt andelsflyttar. Samtidigt har vi ett välutvecklat, skalbart system som gör det möjligt för oss att ta nästa steg att hjälpa fler och andra typer av aktörer med en sparandeaffär för fonder, säger Mikael Tjäder.

Platsannonser