Sponsrat Sponsrat

Nya tjänster förenklar registrering av lei kod

För det företag som handlar med värdepapper är en unik internationell identifieringskod (Legal Entity Identifier) nödvändig. Detta sedan det nya värdepappersregelverket MiFID2 började gälla den 3 januari 2018. Trots att reglerna inte längre är så nya så är det många företagare som fortfarande inte känner till LEI och hur systemet kring LEI-koder fungerar. På senare tid har nya tjänster för registrering av lei lanserats och även antalet aktörer som erbjuder sådana tjänster har ökat. Detta bidrar till att det nu blir enklare att registrera- och förnya LEI även för den som inte är insatt i regelverket.

Uppdaterad 2020-03-11
Publicerad 2020-03-11

Legal Entity Identifier (LEI) är en unik identifieringskod som är obligatorisk för det företag eller den organisation som är aktiv på värdepappersmarknaden. Koden är alfanumerisk och består av tjugo bokstäver och siffror. Varje lei kod är unik och kan kopplas till ett specifikt företag eller organisation. Syftet med koden är att kunna identifiera juridiska personer som är aktiva på värdepappersmarknaden och således kunna upprätthålla en transparent rapportering.

Registrera lei kod online

Den som har ett företag eller en organisation som handlar med värdepapper måste ha en giltig lei kod. Detta oavsett om företaget i fråga handlar med aktier, terminer, obligationer, optioner eller börshandlade fonder. Det enda undantaget är företag som innehar en kapitalförsäkring då det är försäkringsbolaget i fråga som är den formella ägaren till innehållet i försäkringen. I övrigt är alltså lei kod obligatorisk för den juridisk person som handlar med finansiella instrument.

Att registrera lei kod är numera enkelt och kan göras online på bara några minuter. Det finns många bra tjänster för detta. Ett exempel är Leiregister.se där kan du registrera LEI på 2 minuter till en av marknadens lägsta priser. För att få erbjuda registrering- och förnyelse av LEI krävs ett tillstånd från GLEIF. GLEIF är den organisation som står bakom och upprätthåller hela systemet för Legal Entity Identifier. De utgivare som fått tillstånd från GLEIF kallas för LOU. Varje LOU är kopplad till olika ombud och tjänsteleverantörer som får tillhandahålla registrering- och förnyelse av LEI. Marknadsföringen av dessa tjänsteleverantörer har på senare tid ökat vilket gör det enklare för juridiska personer att hitta en lämplig tjänst för lei-registrering.

Viktigt att förnya sin LEI

Giltighetstiden för en LEI-kod är begränsad och det är därför av största vikt för de juridiska personer som vill fortsätta att handla med värdepapper att förnya sin LEI. En lei kod är giltig under ett år innan den måste förnyas igen. Att förnya lei kod går till på samma sätt som att registrera en lei kod. Själva uppsättningen av koden förblir den samma men giltighetstiden förlängs. Med de nya tjänsterna för registrering- och förnyelse som återfinns online är det nu möjligt för företag att förnya lei kod för flera år åt gången. Det är då tjänsteleverantören i fråga som ser till att koden förnyas varje år under den period som företaget betalat för. På så sätt slipper företagare lägga tid och kraft på att själva sköta processen varje år och kan istället fokusera på sina affärer.

Platsannonser