Sponsrat Sponsrat

Nya roller på Assemblin från 2016-06-01

Anne Veiksaar och Mats Lundquist tar över som Varumärkes- och
kommunikationschef respektive som tillförordnad CIO för Assemblin AB.

Uppdaterad 2016-05-18
Publicerad 2016-05-18

Anne Veiksaar, med en bakgrund som strategisk projektledare och byråledare på
kommunikationsbyrå, tar nu över som ny övergripande Varumärkes- och Kommunikationschef
för Assemblin i Norden.

- Efter en intensiv period där vi landat omprofileringen av Imtech till Assemblin har jag valt att
lämna bolaget för en ny spännande roll. Anne Veiksaar och jag har jobbat tätt tillsammans med
namnbytes- och omprofileringsprocessen sedan i februari i år. Med sin erfarenhet är hon ett
värdefullt tillskott för organisationen i arbetet med att etablera och vidareutveckla
positioneringen av varumärket Assemblin, säger Thomas Rebermark, Informations- och
Kommunikationschef. Thomas lämnar sin tjänst den 15 juni och fram till dess arbetar han och
Anne parallellt.

Mats Lundquist har utsetts till tillförordnad CIO för Assemblin. Han efterträder Ragnar
Reuterstad i rollen och tillträder den 1 juni 2016.

- Efter en spännande period med namnbyte och övergång till ny IT-driftleverantör har jag valt
att ta ett annat erbjudande. Jag är övertygad om att Assemblin har en mycket spännande resa
framöver, säger Ragnar.

Mats kommer närmast från Nobia AB där han varit CIO och ansvarig för utvecklingen och
implementationen av Nobias IT strategi. Han har även utvecklat Nobias digitala plattform för
15 olika varumärken i Europa. Mats har en lång och gedigen bakgrund med erfarenhet från
liknande roller i flera branscher såväl internationellt som nationellt, med vilket han kommer
driva utvecklingen framåt för Assemblins IT vad gäller effektivitet, design och tillgänglighet.

- Jag ser fram emot att ta arbetet med att vidareutveckla Assemblins centrala IT till att bli ett
stöd för till en ännu mer processorienterad och effektiv kundleverans, men också så för att ITmiljön ska fungera
och vara flexibel i bolagets fortsatta tillväxt och expansion på den nordiska
marknaden, säger Mats.

Eventuella frågor ställs till Mats Jönsson, CEO, mats.jonsson@assemblin.se

Platsannonser