Sponsrat Sponsrat

Ny statistik: Fritidshusägare och lägenhetsinnehavare ”glömmer” hemlarm

Nästan en fjärdedel av alla bostadsinbrott sker i fritidshus, men intresset för larm till den typen av bostäder är oväntat lågt. Det visar siffror från Larmkollen.se, som analyserat 1 000 offertförfrågningar inkomna under 2020.

Uppdaterad 2021-03-31
Publicerad 2021-03-31


Intresset för bostadslarm ökar stadigt, samtidigt som antalet bostadsinbrott fortsätter att minska. Enligt siffror från Brå skedde nästan hälften (46%) av alla anmälda inbrott i villor och radhus, en tredjedel i lägenheter (32%) och nästan en fjärdedel i fritidshus (23%).

Bara fyra av hundra fritidshus

Åtta av tio förfrågningar gällande köp av larm görs av den grupp som löper störst risk för inbrott, villa- och radhusägare. Däremot tycks fritidshus glömmas bort. Bara fyra av hundra förfrågningar om larmköp görs för just fritidshus, trots att andelen inbrott i sådana ligger på närmare en fjärdedel.

Det visar siffror från offerttjänsten Larmkollen.se, som har analyserat 1 000 offerter som inkommit under 2020.

– Många lever kanske i tron att ett bra larm innebär höga kostnader, och att man därför inte ser det som ett alternativ till fritidshuset. Men det finns uppkopplade larm i många prisklasser så fritidshusägare behöver inte stå utan skydd, säger Stefan Tärnell.

Okunskap hos lägenhetsinnehavare

Även många lägenhetsinnehavare verkar förbise den möjlighet till ökad säkerhet som ett hemlarm kan ge. Medan nästan en tredjedel av alla inbrott görs i lägenheter är det bara en sjundedel av alla förfrågningar om larm som gäller den bostadstypen.

– Vi har visserligen sett en svag ökning generellt i efterfrågan på larm från lägenhetsinnehavare, men att intresset ännu inte är större beror förmodligen på en okunskap hos den här gruppen, säger Stefan Tärnell.

Uppkopplade larm dominerar

Gemensamt för alla förfrågningar är att uppkopplade larm, alltså larm som är anslutna till en larmcentral som exempelvis kan skicka ut väktare i händelse av larm, dominerar. Nästan nio av tio föredrar den typen av larm.

– Vi ser också att åtta av tio väljer professionellt installerade larm, framför anläggningar som ägaren själv installerar.

Andel offertförfrågningar per boendetyp*: 

  • Villa/radhus: 82%
  • Lägenhet: 14%
  • Fritidshus: 4%
Antal anmälda inbrott 2019**:
  • Villa/radhus: 8 670 (46%)

  • Lägenhet: 5 990 (32%)
  • Fritidshus: 4 300 (23%)

* Källa: Larmkollen.se (urval: 1000 förfrågningar gjorda under 2020)
** Källa: Brå

Platsannonser