Sponsrat Sponsrat

Ny jämförelsetjänst för elbolag

Elavtal24.com lanserar en ny jämförelsetjänst som gör det enkelt att hitta elbolag med hög kundnöjdhet som erbjuder konkurrenskraftiga elpriser.

Uppdaterad 2020-02-13
Publicerad 2020-02-13

 

Informativ jämförelsetjänst

Elavtal24.com har skapat en informativ jämförelsetjänst som ger konsumenter all nödvändig information om bland annat avtalsformer, hur elpriset bestäms på elbörsen Nord Pool och vad som påverkar konsumentens totala elpris inklusive nätavgifter och skatter.

Undvik dyra anvisningsavtal

Sedan elmarknaden avreglerades 1996 är det möjligt att välja vilket elbolag som levererar elen. Konsumenter som inte gör ett aktivt val får per automatik ett så kallat anvisat elpris som är betydligt dyrare än alla andra avtalsformer. Elavtal24.com vill med sin nya jämförelsetjänst uppmärksamma konsumenter som sitter med dyra anvisningsavtal att göra ett aktivt val som ger ett betydligt lägre elpris.

Välj mellan rörligt och fast elpris

Elavtal24.com jämför elbolag som erbjuder både rörligt och fast elpris, vilket är de två vanligaste avtalsformerna i Sverige. Med ett rörligt elpris följer priset utvecklingen på den Nordiska elbörsen Nord Pool, vilket innebär att elpriset varierar mellan cirka 30 - 55 öre per kilowattimme exkl. moms mellan olika månader. Konsumenter som prioriterar trygghet och låg risk har möjligheten att välja ett fast elpris.

Jämför påslaget

Alla elhandelsbolag tar ut ett påslag på inköpspriset för att täcka kostnader för bland annat inköp av elcertifikat, ursprungsgarantier och avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät. Med Elavtal24.com är det enkelt att jämföra påslagets storlek mellan olika elbolag som kan variera mellan cirka 5 - 9 öre per kilowattimme exkl. moms.

Jämför den fasta avgiften

Förutom påslaget tillkommer ofta en fast avgift på cirka 30 - 50 kr per månad. För konsumenter som använder lite el kan den fasta avgiften utgöra en betydande andel av den totala elkostnaden. Med Elavtal24.com är det möjligt att jämföra den fasta avgiften mellan olika elbolag.

Elbolagen med högst kundnöjdhet

Förutom elpriset är det viktigt att jämföra kundnöjdheten mellan olika elbolag. Undersökningar från bland annat Svenskt Kvalitetsindex visar att kundnöjdheten skiljer sig avsevärt mellan olika elbolag. Med Elavtal24.com är det enkelt att hitta en omtyckt elhandelsleverantör med höga kundbetyg på bland annat Reco och Trustpilot.

Elbolag med rabatter

På grund av den höga konkurrensen mellan elbolagen är det inte ovanligt att elbolag erbjuder nya kunder någon form av rabatt. Elavtal24.com jämför ett flertal elhandelsleverantörer som erbjuder rabatt till alla nya kunder, exempelvis elbolaget Fortum som just nu erbjuder 500 kr i nykundsrabatt.

 

Kontaktuppgifter

Elavtal24.com

Platsannonser