Sponsrat Sponsrat

Ny forskning från Dentsu Data Labs och Adverty avslöjar att mobilanvändare föredrar icke-störande in-game-annonser framför webbannonser

En studie visar att sömlös in-game-annonsering ger upphov till påtaglig varumärkeskännedom och varumärkesigenkänning i varumärkessäkra miljöer som erbjuder en 31 procent mer positiv användarupplevelse jämfört med displayannonser på webben.

Uppdaterad 2020-03-19
Publicerad 2020-03-19

Displayannonsering placerad i naturliga sammanhang inuti spel är det annonsformat som mobilanvändare föredrar, det visar ny forskning utförd av Dentsu Data Labs och Adverty, den ledande in-game-plattformen för annonsörer, byråer och spelutvecklare. Den nya studien indikerar också att annonsdrivna spel är grundstenen i konsumenternas allt ivrigare spelvanor. Vidare visar studien att esportmiljöer är upp till fem gånger mer attraktiva att annonsera i jämfört med andra spelgenrer.

Femtio procent av deltagarna som presenterades med en serie annonser i olika online-miljöer sa att annonser som sömlöst integrerades i spelupplevelsen var den typ de skulle föredra att se - jämfört med 30 procent som föredrar bannerannonser på en nyhetswebbplats.

Av de deltagande i studien var 84 procent medvetna om att de hade sett annonser i spelet, medan 78 procent av de som sett annonsen kunde komma ihåg vilket varumärke som visats.

Nära två tredjedelar sa att annonsplaceringen inte haft någon negativ inverkan på deras spelupplevelse, medan 17 procent bedömde att den haft en positiv inverkan. För bannerannonsen på webben var motsvarande siffra 13 procent.

De svarande uttryckte att annonsformat inuti spelet erbjöd en väsentligt mer positiv upplevelse än bannerannonser på webben: ”Det blev mer verklighetstroget. Jag riktade uppmärksamheten på omgivningarna och sedan registrerade jag annonseringen på en medveten nivå.” Efter att ha sett in-game-annonserna och bannerannonserna tillfrågades de svarande vilken annonsmiljö som de helst skulle vilja se annonser visade i.

Forskningen ger också insikter om mobilspelens vanebildande natur - av de som spelar spel på mobilen rapporterade 68 procent att de spelar dagligen eller ännu oftare.

Annonsering kommer att fortsätta understödja den här boomen för mobilspel, att döma av attityderna hos de 301 spelare som varit involverade i studien. Bara 9 procent av de tillfrågade uttrycker en vilja att betala för spel för att slippa exponeras för annonser, medan 43 procent är villiga att ta del av annonser för att få tillgång till gratisspel.

Niklas Bakos, Advertys vd och grundare, säger: ”Det framgår tydligt av den här forskningen att annonsdrivna mobilspel är en underhållningsform som kommer att fortsätta växa, och det är upp till oss att hitta de format som fungerar bäst för spelare och varumärken. Vi är inte överraskade av den positiva reaktionen på annonsering i naturliga sammanhang inuti spelen, och vi tror att varumärken kommer att visa mycket stort intresse för den starka varumärkesigenkänning som spelarna i studien har påvisat. Sömlös in-game-annonsering erbjuder en fantastisk möjlighet för varumärken att nå ut till konsumenter när de är som mest engagerade, vilket är skälet till att många nu börjar prioritera spel och esport som framtidens mediekanaler.”

Maria Sedlenieks, insiktsstrateg på Dentsu Data Labs, säger: ”Forskningen visar att in-game-annonser står upp på ett bra sätt mot traditionella webbannonsformat, och det är också intressant att notera att de får ett mer positivt gensvar från mobilanvändarna. Med tanke på hur den här formen av annonsering har utvecklats förväntar vi oss att fortsätta se starka bevis på in-game-annonseringens potential.”
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD
Telefon: +46 703 66 96 46
E-post: nb@adverty.com

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2020.

Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.
 

Om Adverty
Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London och Lviv. Mer information på www.adverty.com.

Om Dentsu Data Labs
Dentsu Data Labs är en konsultverksamhet inom Dataintelligens, insikt och digital analys. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att förbättra sin affär genom att ta data-drivna beslut på daglig basis. DDL är en del av kommunikationsnätverket Dentsu Aegis.

Platsannonser