Sponsrat Sponsrat

Nu ska FICO och Visma Connect arbeta tillsammans mot finansbrott

FICO och Visma Connect inleder ett partnerskap för att erbjuda FICOs lösningar för att motverka finansiell brottslighet till banker, fintechbolag, betalningsföretag och tredjepartsaktörer som omfattas av PSD2-regelverket. Lösningarna fokuserar bland annat på att motverka penningtvätt och hjälper organisationer att efterleva ”känn din kund”-krav och erbjuder sanktionsbevakning i realtid.

Uppdaterad 2019-10-31
Publicerad 2019-10-31

Partnerskapet mellan de två bolagen kommer i ett första skede att fokusera på de nordiska länderna och Nederländerna. Visma Connect, som är ledande inom betalningstjänster, kommer erbjuda FICOs Siron-lösning som en del av Visma Connects betalningstjänster.

”Vi ser hur det ställs allt tuffare regulatoriska krav på företag som erbjuder finansiella tjänster och många spenderar mer än fyra procent av sina intäkter på regelefterlevnad,” säger Juergen Krieg på FICO. “Vi ser också hur tillsynsmyndigheter uppmanar finansbranschens aktörer att göra mer för att bekämpa finansiell brottslighet och terrorfinansiering. Fintechbolag och tredjepartsaktörer som omfattas av PSD2 uppmanas också i allt högre utsträckning övervaka sina processer. Dessutom har den ökade användningen av SEPA-betalningar gjort att sanktionskontroller inte längre kan göras i omgångar utan behöver göras 24/7 tillsammans med realtidsövervakning. Vårt partnerskap med Visma Connect hjälper betalningsleverantörer att möta dessa krav till både lägre kostnad och med mindre ansträngning, genom att dra nytta av de framsteg vi gjort inom lösningar för regelefterlevnad.”

“Finansbranschen möter allt tuffare regulatoriska krav och våra betaltjänster samverkar väl med FICOs tjänster för att motverka finansiell brottslighet. Med lösningarna slipper kunder stora uppstartskostnader och vi tar ansvar för installation, drift och underhåll så att våra kunder kan fokusera på att utveckla sina affärer,” säger Marnix Harbers, på Visma Connect.

FICOs Siron-lösning är den mest använda lösningen i världen för att hantera bland annat ”känn din kund”-efterlevnad och motverka penningtvätt.

Platsannonser