Sponsrat Sponsrat

Noteringsrekord på AktieTorget

Uppdaterad 2016-06-21
Publicerad 2016-06-21

Under denna vecka noteras inte mindre än fem nya bolag på AktieTorget, Shortcut Media AB, Videobur Sthlm Int AB, Dignita Systems AB, Cereno Scientific AB samt Absolicon AB, med ett totalt marknadsvärde om cirka 210 miljoner SEK. Efter dessa noteringar uppgår antalet noterade bolag till 157.

AktieTorget noterade under 2015, 28 bolag. I och med denna veckas noteringar har vi hittills i år noterat 17 bolag.

Omsättningen har också ökat kraftigt under året. I juni hade AktieTorget sin högst omsatta handelsdag under 2016, med en omsättning av 270 490 832 SEK och över 23 000 avslut. Vi kan också vara stolta över att ha en genomsnittlig omsättningshastighet på över 112 procent.

Jonas Myrdal, vice VD och verksamhetsansvarig för AktieTorget säger ” Vi är mycket glada över tillströmningen av bolag till AktieTorget. Vi har under en längre tid arbetat med att stärka AktieTorgets förtroende och ställer höga krav på bolagen, både i noteringsprocessen och i den löpande informationsgivningen. Vi har också tagit fram ett brett tjänsteutbud för att öka AktieTorgsbolagens synlighet. Att detta varit en vinnande strategi visar både tillströmningen av bolag och den ökade handeln.”

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se 

Platsannonser