Sponsrat Sponsrat

Nordisk Film Games investerar 45 MSEK i Nitro Games och blir största ägare

Nitro Games styrelse har beslutat, givet godkännande från årsstämman, om en finansiering om 45 MSEK från Nordisk Film Games

Uppdaterad 2020-04-15
Publicerad 2020-04-15

Styrelsen i Nitro Games Oyj (”Nitro Games” eller ”Bolaget”) har beslutat, med förbehåll för godkännande av aktieägarna på årsstämman, om ett finansieringspaket som består av i) en riktad emission om 3 333 333 aktier till en teckningskurs om 7,5 SEK per aktie, som förväntas tillföra Bolaget 25,0 MSEK innan emissionskostnader och ii) ett konvertibellån, som förväntas tillföra Bolaget 20,0 MSEK innan emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst användas för vidareutveckling av Bolagets spelportfölj av shooterspel.

Tecknaren i den riktade emissionen är Egmont Holding Oy (”Nordisk Film Games”). Nordisk Film Games har ingått en lock-up med sedvanliga villkor på 24 månader och kommer att få två styrelseplatser i samband med transaktionen.

Bolaget avser att offentliggöra en kallelse till årsstämman fredagen den 17 april 2020. Årsstämman förväntas hållas den 8 maj 2020. Aktieägare som representerar 43,49 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har åtagit sig att rösta för detta finansieringspaket på årsstämman.

Teckningskursen i den riktade emissionen motsvarar en premie om 21,56 procent mot det volymviktade genomsnittliga aktiepriset under de senaste 30 handelsdagarna. Den riktade emissionen kommer att öka antalet aktier från 4 992 897 till 8 326 230. Den riktade emissionen betyder en utspädning om cirka 40,03 procent för nuvarande aktieägare.

Konvertibellånet har en 24 månaders löptid och 0 procent årlig ränta. Nordisk Film Games har möjlighet att använda konvertibellånet för att teckna aktier tills hela lånet har återbetalats. Teckningskursen är 9,0 SEK per aktie. Om Nordisk Film Games skulle teckna hela beloppet skulle det totala antalet aktier öka från 8 326 230 till 10 548 452 vilket innebär en maximal utspädning om cirka 21,07 procent.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade emissionen och konvertibellånet är att stärka aktieägarbasen med en kvalificerad och långsiktig investerare med branschkompetens och att även på ett kostnads- och tidseffektivt sätt anskaffa kapital och förbättra Bolagets finansiella ställning samt möjliggöra vidareutveckling och tillväxt av Bolagets verksamhet. Styrelsen anser att den riktade emissionen och konvertibellånet kommer att vara till förmån för Bolaget och därmed för alla dess aktieägare.

Smartius Oy har agerat legal rådgivare till Bolaget i transaktionen.

”Vi är stolta att välkomna Nordisk Film Games som största aktieägare i Nitro Games. De stöder vår vision om att Nitro Games ska bli ett hushållsnamn i shooterspel på mobilen. Detta finansieringspaket stärker våra förmågor att framgångsrikt genomföra vår strategi och skapa aktieägarvärde. Jag ser fram emot ett framgångsrikt långsiktigt partnerskap.” säger Jussi Tähtinen, VD & medgrundare av Nitro Games Oyj.

”Vi har följt bolaget under en lång tid och är nu glada att gå med i Nitro Games som en aktiv långsiktig aktieägare. Vi är exalterade över teamets förmågor, deras strategi och de stora möjligheter som finns inom shooterspel på mobil. Nitro Games passar perfekt i vår portfölj av spelstudios och vi ser fram emot att stödja dem i att bygga nya fantastiska spel och utveckla deras studio. ”, säger Mikkel Weider, VD på Nordisk Film Games.

Detta Pressmeddelande skickas även ut på engelska, vilket är Bolagets officiella informationsdokument till marknaden och myndigheter och det dokumentet har företräde vid eventuell tolkning

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in