Sponsrat Sponsrat

NannyPoppins satsar på pedagogisk barnpassning: “Allt fler vill ha en pedagogisk nanny”

Företaget NannyPoppins får in fler och fler förfrågningar om nanny med pedagogisk inriktning. I syfte att möta den stora efterfrågan gör nu företaget satsningar för att utveckla sin pedagogiska profil på barnpassningen

En tydlig trend de senaste åren är att många familjer vill ha barnvaktning med pedagogisk profil. NannyPoppins får dagligen in förfrågningar om att få en nanny som kan kombinera traditionell omsorg med pedagogiska inslag, även i yngre år. Därför väljer nu NannyPoppins att göra satsningar för att utveckla denna del av verksamheten.

Uppdaterad 2020-04-30
Publicerad 2020-04-30
  • Pedagogik och lek kan kombineras

Det är viktigt att det alltid känns glädjefyllt, tryggt och roligt för ett barn att träffa sin nanny. Barnomsorg är inte undervisning och ska så förbli, men det finns möjlighet att förena dessa två i viss utsträckning. NannyPoppins utvecklar därför sitt metodmaterial till de som jobbar som barnvakt på företaget, så att de får exempel på roliga aktiviteter men som ändå innehåller pedagogiska poänger som kan lägga grunden för barnets verbala förmåga, förmåga att skriva och förmåga att räkna. Läs mer om NannyPoppins här.

  • Nanny får till viss del syssla med läxläsning- därför görs satsningar på utbildningar i undervisning för vissa nannys

RUT-avdraget för barnpassning innebär att du får göra skatteavdrag för barnpassning på upp till 50 000 kronor per år, det taket kommer emellertid snart höjas till 75 000 kronor per år. En begränsad del av denna tid får dessutom användas för traditionell läxhjälp. Det är många familjer som vill ha pedagogisk barnflicka  - men inte alla som efterfrågar traditionell läxläsning i den mån lagen medger det. Men NannyPoppins ser till att vidareutbilda en mindre del av sina anställda i läxhjälp så att de kan utföra läxhjälp.

  • NannyPoppins rekryterar för att möta det ökade intresset

Vid sidan av ett ökat intresse för pedagogisk inriktning på barnvaktstjänster, så är det allt fler som vill ha en nanny rent generellt. Dagligen upplever NannyPoppins ett ökat intresse av att få hjälp, för närvarande kan en förklaring till det vara att en del förskolor och skolor har stängt med anledning av COVID19 men också att många för tillfället vill hålla sina barn hemma. NannyPoppins genomför därför insatser för att säkerställa att de kan möta den ökade efterfrågan på nanny.

Bakgrund om Nannypoppins

NannyPoppins mål är att bedriva en högkvalitativ verksamhet - med Sveriges bästa nannys. Företaget finns över hela Sverige och riktar sina tjänster mot alla åldersgrupper. NannyPoppins erbjuder möjligheten att få hjälp av en barnvakt några enstaka timmar i veckan, men också på heltid och deltid.

Platsannonser