Sponsrat Sponsrat

MSAB Delårsrapport januari-september 2017

Publicerad 2017-11-10

DELÅRSPERIOD JANUARI-SEPTEMBER 2017
- Substansvärdet uppgick till 567 kr per aktie jämfört med 492 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 15 %
- Substansvärdet uppgick till 67 476 Mkr jämfört med 58 586 Mkr vid årsskiftet
- Resultat per aktie uppgick till 78,25 kr (41,02)
- Nettokassan uppgick till 2 429 Mkr (1 686), vilket motsvarar 4 % (3) av balansomslutningen

TREDJE KVARTALET 2017
- Substansvärdet uppgick till 567 kr per aktie jämfört med 570 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en minskning med 1 %  
- Resultat per aktie uppgick till -3,93 kr (55,04)

UTVECKLING I INNEHAVEN
MSABs innehavsbolag utvecklades väl under årets första nio månader och uppvisade en god organisk tillväxt och stärkta rörelseresultat. Det vägda genomsnittet för den organiska tillväxten uppgick till 4 % (3) och det vägda genomsnittet för innehavens rörelseresultat ökade med 10 % (7). 

MSABs substansvärde uppgick till 567 kr per aktie (492) per den 30 september, vilket motsvarar en ökning med 15 % sedan årsskiftet. Detta kan jämföras med Stockholmsbörsen (OMXSPI) som ökade med 10 % under samma period. Per den 9 november uppgick substansvärdet till 573 kr per aktie. Från årsskiftet motsvarar det en ökning med 16 %, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsen som har ökat med 9 % hittills i år.  


Gun Nilsson
VD, MSAB


MSAB är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. MSABs bolag har alla en tydlig strategi och inriktning och fortsatt stark utvecklingspotential. De större bolagen tillhör idag de världsledande inom sina respektive områden. MSABs innehav utgörs av de sex börsnoterade bolagen Hexagon, HEXPOL, AAK, ASSA ABLOY, Securitas och Loomis. MSABs största innehav är Hexagon där bolaget äger ca 26 % av kapitalet och 47 % av rösterna. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 klockan 08:00 CET.This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Melker Schörling AB via Globenewswire

Platsannonser