Annons

Annons

MSAB Bokslutskommuniké januari-december 2017

PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2017
- Substansvärdet uppgick till 575 kr per aktie jämfört med 492 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 17 %
- Substansvärdet ökade till 68 423 Mkr från 58 586 Mkr i slutet av föregående år
- Resultat per aktie uppgick till 86,20 kr (4,87)
- Nettokassan uppgick till 2 425 Mkr (1 686), vilket motsvarar 4 % (3) av balansomslutningen

FJÄRDE KVARTALET 2017
- Substansvärdet uppgick till 575 kr per aktie jämfört med 567 kr vid kvartalets början, vilket motsvarar en ökning med 1 %  
- Resultat per aktie uppgick till 7,95 kr (-36,15)
- Den 14 november offentliggjorde Schörling & Partners AB ett ovillkorat kontanterbjudande till aktieägarna i MSAB. Vid acceptfristens utgång, den 14 december, innehade budgivaren 99,0 % av aktierna i MSAB 
- Schörling & Partners har föreslagit att Alf Göransson väljs till ny styrelseledamot i MSAB vid kommande bolagsstämma

UTVECKLING I INNEHAVEN
MSABs innehavsbolag har fortsatt utvecklats positivt under 2017 med organisk tillväxt och stärkta rörelseresultat. Det vägda genomsnittet för den organiska tillväxten uppgick till 5 % (2) och det vägda genomsnittet för innehavens rörelseresultat ökade med 11 % (6). MSABs substansvärde uppgick till 575 kr per aktie (492) per den 31 december, vilket motsvarar en ökning med 17 % sedan årsskiftet. Detta kan jämföras med Stockholmsbörsen (OMXSPI) som ökade med 6 % under samma period. 

Vi kan med glädje meddela att Schörling & Partners har föreslagit Alf Göransson till att väljas in i MSABs styrelse vid kommande bolagsstämma. Med sin omfattande erfarenhet, bland annat från att ha lett Securitas framgångsrikt under 11 år, blir Alf ett mycket värdefullt tillskott i styrelsearbetet. 


Gun Nilsson
VD, MSAB


Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2018 kl. 08.00 CET.This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Melker Schörling AB via Globenewswire