Sponsrat Sponsrat

Motorcyklister vill sätta P för nya P-regler!

Uppdaterad 2016-02-17
Publicerad 2016-02-17

Stockholms stad vill införa världens högsta parkeringsavgifter för motorcyklar och EU-mopeder. Kommunens tjänstemän menar att man är tvingade enligt en lag från 1957 att ta ut P-avgift av alla fordon - vilket Sveriges MotorCyklister, SMC, inte håller med om. Lagen är inte tvingande - den är frivillig!

Tjänstemännen är inte medvetna om att det i en normal P-ruta kan få plats fem tvåhjuliga MC och/eller mopeder. Dessutom har man inte förstått att MC och mopeder ökar framkomlighet och minskar trängsel.

Stockholm växer och P-utrymmet blir allt mer begränsat. Regionen har en uttalad plan att minska biltrafiken och öka användningen av kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Förslaget som presenterats är en totalöversyn av parkeringsregler och avgifter med syfte att öka framkomlighet, minska klimatpåverkan och förbättra luftkvalitet genom minskad biltrafik.

Det som gör SMC både förvånade och besvikna är att trafik med MC och moped överhuvudtaget inte nämns i förslaget mer än med då det handlar om att införa avgift på MC- och mopedparkeringar.

Till skillnad från resten av Europa ser Stockholms stad ingen potential i att öka MC- och mopedanvändning för att bättre framkomlighet och minskad trängsel. Istället har man helt enkelt låtit bli att utreda vad förslaget innebär för alla som kör och parkerar motorcyklar och mopeder. Därför har SMC Stockholm i kontakter med politiker och tjänstemän begärt att förslaget ska återremitteras.

- Det finns ingen logisk förklaring till hur man kommit fram till avgiftsförslaget att en motorcykel och moped klass I ska betala 50 % av vad en personbil betalar. Tjänstemännen verkar inte vara medvetna om att det i en normal P-ruta kan få plats fem tvåhjuliga motorcyklar och/eller mopeder, säger Olle Henriksson, ordförande SMC Stockholm.

På SMC:s hemsida uppmanas nu motorcyklister och andra att agera för att stoppa förslaget.


Mer information:

Olle Henriksson, ordförande SMC Stockholm: 073-596 32 24

Maria Nordqvist, politisk sekreterare SMC: 0243-669 79


Sveriges MotorCyklister, SMC, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har ca. 71.000 medlemmar.
SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, fortbildning, opinionsbildning och information.


www.svmc.se

Platsannonser