Annons

Annons

Miljonorder från Skanska till Ecoclime-bolag

Ecoclimes dotterbolag Flexibel Luftbehandling ska utföra ventilations-installationerna vid Skanskas projekt Stockholmsberget i Södertälje. Ordervärdet är 3,5 MSEK.

Ordern är ytterligare ett viktigt resultat i den pågående etableringen och utvecklingen av Ecolimes entreprenadverksamhet i Mälardalsregionen. Särskilt för den fortsatta satsningen på olika samarbeten med Skanska inom Ecoclimes affärsområden Innekomfort och Komfortenergi.

”Vi har fått den här ordern i hård konkurrens på basis av våra tidigare framgångsrika samarbeten med Skanska i flera mindre installationsprojekt. Ordern betyder att vi nu får ytterligare ett viktigt objekt i Mälardalsregionen som en del av tillväxtstrategin i Ecoclime. Där vi nu arbetar planenligt för att utveckla verksamheten inom affärsområdet Innekomfort” säger Bengt Tedebo, VD i Flexibel Luftbehandling, vars familj efter fjolårets aktieförvärv är en av de tre största ägarna i Ecoclime.

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7:e februari 2018.