Sponsrat Sponsrat

Melker Schörling AB gör marginella försäljningar i innehavsbolagen

Publicerad 2018-02-13
Melker Schörling AB ("MSAB") har från och med den 8 februari till och med den 13 februari avyttrat B-aktier i innehavsbolagen ASSA ABLOY, Securitas och Hexagon. Försäljningarna genomfördes i syfte att eliminera koncernens nettoskuld och öka bolagets finansiella flexibilitet. Marginella försäljningar kan även komma att ske i AAK och HEXPOL. Försäljningarna uppgick sammanlagt till ca 3 322 Mkr och innebär endast en marginell förändring av MSABs totala investeringar i respektive innehavsbolag. Per den 13 februari uppgick marknadsvärdet på MSABs totala aktieinnehav till ca 69 182 Mkr.
 
Stockholm den 13 februari 2018
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Gun Nilsson, VD
Melker Schörling AB
Tel: +46 8 407 36 60
Email: ir@melkerschorlingab.se
 
 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 18.30 CET.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Melker Schörling AB via Globenewswire

Platsannonser