Sponsrat Sponsrat

Medisera & Coronatest, Covid-19, antikroppar

Uppdaterad 2020-06-01
Publicerad 2020-06-01

Medisera Health erbjuder hälsokontroller via blodprov online. Provsvaret analyseras på laboratorium och kommenteras av Mediseras läkare varefter patienten loggar in på Min Journal med Bank-ID. Medisera Health säkerställer hög klinisk kvalitet genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab.

Medisera är ett av de första blodanalysföretagen i Sverige som erbjuder antikroppstest av coronavirus Covid-19 (S-SARS-CoV-2-ak (IgG)) via blodprov med analys på laboratorium, ett så kallat plattformsbaserat test. Syftet är att ge människor ökad kunskap om eventuell genomgången covid-19 infektion. Läs mer här: Coronatest, Covid-19, antikroppar.

Medisera Health har sina rötter i Medisera Aktiebolag som startades 1987 av framlidne Professor Kenneth Haglid vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, institutionen för anatomi och cellbiologi. Kenneth var bland annat involverad i arbetet med blodmarkören S100B som används av läkare världen över vid misstanke om lätta till medelsvåra hjärnskador. Kenneth var professor i Histologi och publicerade kontinuerligt under många år vetenskapliga artiklar, bland annat i Nature.

Bolagets vision är att vara ledande på att erbjuda människor kunskap om sin hälsa via biomarkörer genom att balansera digitaliseringens och e-hälsans möjligheter med de utmaningar som finns inom området avseende patientsäkerhet, professionalitet, ansvar och etik. Ledorden är trovärdighet, professionalitet och patientsäkerhet.
Missionen är att tillgängliggöra medicinsk information via biomarkörer genom digitalisering och utveckling av e-hälsa i syfte att öka individens inflytande, självständighet, delaktighet och möjlighet att påverka sina livsval genom ökad kunskap om sin hälsa för en hållbar samhällsutveckling. Medisera vill främja hälsa genom att göra det enkelt för människor att få medicinsk information via blodprov online.

Platsannonser