Sponsrat Sponsrat

Massiv ökning av vägglöss och kackerlackor

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa och saneringsföretaget Nomor presenterade på försommaren statistik över den insektsbekämpning som skett mellan 2010 och 2018. Sanering av vägglöss har ökat tio gånger under perioden och sanering av kackerlackor fyra gånger. Ett allt mer resande och större intresse för begagnade kläder/möbler anses vara orsaken.

Uppdaterad 2019-10-29
Publicerad 2019-10-29

Mellan 2010 och 2018 har antalet saneringar av vägglöss tiodubblats. Problemen med kackerlackor har även ökat men inte i lika stor utsträckning. Vägglöss är omöjliga att bekämpa på egen hand, kan överleva 18 månader utan mat och skapar klåda med de bett som sker på människor. Det finns minst två stora orsaker till den ökade mängden av saneringar.

”Orsaken bör handla om att fler reser utomlands och därmed tar med sig vägglössen hem. Men en annan orsak är troligtvis det ökade intresset för att köpa begagnat. Det många inte tänker på är att vägglöss även sprids via möbler, inte minst sovrumsmöbler” säger Magnus Eliasson, skadedjursexpert på Skadedjursbutiken.se

Statistiken visar även att problemet är störst i Stockholm. En orsak kan vara att man bor tätare samt flyttar runt mycket i andra-hands alternativ. Dessutom reser stockholmare mer samt köper mer begagnat än medelnivån i landet.

Vägglöss – Går inte att bekämpa på egen hand

Vägglöss är en av de få insekter som inte går att bekämpa på egen hand. Genom att ha lusfällor kan lössen upptäckas tidigt och bekämpningen ske snabbare. Men några produkter för privatpersoner att bekämpa dessa löss finns inte tillgängliga. Detta utifrån att de är så små och kan överleva lång tid utan någon föda.

Vägglöss kommer främst in i svenska bostäder genom att följa med i väskor och på kläder efter resor utomlands. Det är därmed på dessa resor som de största insatserna kan göras för att minimera risken att lössen tar sig in i hemmen. Det är även viktigt att upptäcka angreppen tidigt.

”Det enklaste sättet att upptäcka vägglöss är att ha klisterfällor vid sängarna. När lössen upptäcks kan bekämpning direkt påbörjas” säger Eliason. En tidig upptäckt av vägglöss kan innebära en enda sanering medan en sen upptäckt kan resultera i upp mot tio saneringstillfällen.

En annan väg för lössen att komma in i bostäderna är via möbler som köps in på andrahandsmarknaden. I framförallt sängar och sovrumsmöbler kan det finnas löss som sedan förökar sig och sprider sig när de kommer in i nya bostaden.

Expertens tips ”Plasta in och ta med fällor”

För att minska risken för angrepp är det viktigast att vara proaktiv. Några av de viktigaste råden som Eliason delar med sig av för vägglöss är:

  • Håll väskor och kläder ifrån sängen på resan. Vägglöss trivs mycket bra i sängar och finns det väskor i närheten ökar risken att de tar sig ner i väskan och följer med hem efter semestern.
  •  
  • Tvätta alla kläder efter semestern. Oavsett om du upptäckt vägglöss på semestern eller inte så finns en fördel att behålla kläderna i plastpåsar till de kan tvättas i 60 grader.
  •  
  • Lämna väskan utanför till allt tvättas. Om det är möjligt så försök håll väskan utomhus och ta enbart in kläderna i omgångar för att tvätta dem. Bär kläderna i plastpåsar hela vägen till tvättmaskinen.
  •  
  • Plasta in för att skydda. På resan kan madrasskydd användas för att därmed hålla eventuella vägglöss ”inplastade” i madrassen. Eventuellt angripna plagg bör alltid förvaras i knutna plastpåsar till plaggen kan tvättas.
  •  
  • Upptäck vägglössen i tid med fällor. Sätt ut vägglusfällor (klisterfällor) vid benen till sängarna för att upptäcka angrepp tidigt. De kan ställas ut i hemmet om man misstänker att vägglöss finns i rummet men även vid sängen på hotellrummet för att upptäcka eventuella angrepp.
  • Platsannonser