Sponsrat Sponsrat

THE MARKETING GROUP PLC FÖRVÄRVAR VODRUM I LINJE MED BOLAGETS AMBITIÖSA EXPANSIONSPLANER

Uppdaterad 2016-08-22
Publicerad 2016-08-22
  • Förvärvet av Vodrum Ltd är fortsatt bevis på The Marketing Group plcs engagemang när det gäller banbrytande expansionsplaner.
  • Dotterbolagen The Brand Theatre, ChannelZero, Ranieri och Slingshot Sponsorship förstärker The Marketing Groups kollektiva expertis och renommé på nyckelmarknader och digitala marknadsföringsspecialiteter.
  • Vinst per aktie ökar med 9,75% samtidigt som EBITDA når 11 miljoner Euro.
  • EBITDA kommer öka med cirka 16,2% i utbyte mot en ökning i antalet aktier med cirka 6,09%.

Stockholm, 22 augusti 2016 – The Marketing Group plc offenliggör idag det strategiska förvärvet av Vodrum Ltd och dess dotterbolag i ett steg som ska fortsatt stärka gruppens expertis på nyckelmarknader. Vodrums dotterbolag inkluderar:

The Brand Theatre är en Singaporebaserad global varumärkeskonsult som erbjuder varumärkeslösningar från början till slut för B2B-, B2C- och statliga bolag som sträcker sig från mindre nischbolag till globala bolag. Bolaget bidrar med en uppsjö med erfarenhet och globala kunder till gruppen.

Channel Zero är en kreativ varumärkesbyrå som förser bolag med högkvalitativa strategiska idéer och kreativitet till globala bolag. Channel Zero är baserat i Sydney och är den enda marknadsföringsbyrån i Australien som direkt sammankopplar varumärken till grossistkunder med en fullständig lösning som inkluderar paketering, positionering och försäljning samt leverantörsstyrning utöver den kreativa varumärkesstrategin.

Ranieri är en PR- och social mediebyrå med fokus på kundteknologi. Som en specialist inom sektorn erbjuder Ranieri globala kommunikationslösningar till stora bolag samt start-ups.

Slingshot Sponsorship är en ny typ av strategisk varumärkesbyrå som erbjuder partnerplattformar för att attrahera globala bolag. Med huvudkontor i London och kontor i Singapore, Brasilien och Oslo har bolaget en portfölj med kunder som sträcker sig från lokala välgörenhetsorganisationer till ledande FTSE 100-bolag och globala musikartister.

Genom att gå med i The Marketing Group får Vodrums dotterbolag tillgång till en global krets och hela spektrumet av digital marknadsföringsexpertis, inklusive några av branschens mest talangfulla människor.

“Det finns en enorm möjlighet för The Marketing Group att göra avtryck i ytan mellan stora bolag och nischade, specialiserade marknadsföringsbyråer. Vodrum ger oss ytterligare talangfulla människor till The Marketing Group samtidigt som vi fortsätter med våra ambitiösa förvärvsplaner”, kommenterar Jeremy Harbour, ordförande i The Marketing Group.

Förvärvet av Vodrum Ltd och dess dotterbolag genomfördes till en kurs om 7,65 Euro per aktie (baserat på en 10-dagars volymviktad snittkurs), med ett totalt värde om 13 700 000 Euro. Efter förvärvet ökar det totala antalet aktier i The Marketing Group från 29 420 307 till 31 211 157 genom emittering av 1 790 850 nya aktier varav över 89% kommer att omfattas av en 360-dagars lock up-period.

Finansiella siffror*

EBITDA (The Marketing Group) för räkenskapsåret 2016 9 521 885 
EBITDA (Vodrum) för räkenskapsåret 2016 1 542 499 
EBITDA efter förvärvet 11 064 384 
Vinst per aktie (nuvarande) 32,3 Eurocent 
Vinst per aktie (efter förvärvet) 35,45 Eurocent 
%-ökning i EBITDA  16,2%
%-ökning i antalet aktier  6,09%
%-ökning i vinst per aktie  9,75%

*Baserat på prognos


Vodrum Ltds nyckeltal

                                                           2015                                    2016P

Bolag          Omsättning        EBITDA         Omsättning       EBITDA
The Brand Theatre €769 316 €385 788 €1 148 044 €609 071
Channel Zero €2 714 367 €177 767 €3 808 657 €402 059
Ranieri Public Relations €1 056 946 €147 943 €1 184 009 €208 672
Slingshot Sponsorship €472 271 €71 595 €776 895 €322 697
TOTALT €5 012 900 €783 094 €6 917 606 €1 542 499


NÄRSTÅENDETRANSAKTION

Det här förvärvet klassas som en närståendetransaktion då bolag som Unity Group och dess närståendebolag har ett intresse i har försett Vodrum Ltd med finansiellt stöd och tjänster. Som ett resultat av detta erhåller bolag som ordförande Jeremy Harbour har intresse i totalt 349 951 aktier och ett bolag där styrelseledamot Callum Laing är en person i ledande ställning i erhåller 260 085 aktier till följd av förvärvet. Samtliga aktier omfattas av lock up. På grund av intressekonflikt avstod både Jeremy och Callum från att rösta om förvärvet av Vodrum Ltd. Det har inte tillkommit några materiella nya kunder, aktieägare eller leverantörer efter förvärvet. 

Den 26 juli 2016 offentliggjorde The Marketing Groups creative content-byrå Nice&Polite det taktiska förvärvet av Digital Virtue och VOQS Limited för totalt 52 771 nya aktier. Då valutakurser inte togs i beaktande kommer ytterligare 8 306 aktier till en kurs om 4,15 Euro att emitteras för att kompensera för detta. Detta innebär att det nya totala antalet aktier i The Marketing Group efter förvärvet av Vodrum uppgår till 31 219 463.


VODRUMS DOTTERBOLAG

The Brand Theatre. Singapore. The Brand Theatre Worldwide är en grupp av varumärkeskonsulter. The Brand Theatre erbjuder fullständiga varumärkeslösningar för flertalet organisationer från B2C- och B2B-bolag till statliga bolag med storlekar som sträcker sig från små och medelstora bolag till globala och multinationella bolag. Kunder inkluderar: EOP21, Leacov, Unipro, CIAP Architecture, Beirut Grill, Face Bistro, Adventus, Credit Xtra, BOCA Asia och JBS Audit (FKA Shanker Ayer). 

ChannelZero. Sydney. ChannelZero är en kreativ fullservicebyrå som erbjuder kreativa strategier och lösningar till globala bolag. Deras försäljningsfokuserade synsätt är designat för att leverera resultat och differentiera sig gentemot andra bolag inom branschen. Kunder inkluderar: RFGA Management Pty Ltd, CONAIR, Nestle Australia, Sanitarium, News Local, Ivy College, Adrenaline och Sanity.

Ranieri. London. Ranieri är en PR- och social mediebyrå som specialiserar sig mot kundteknologi och levererar skräddarsydda kampanjer. Ranieri arbetar med bolag över hela Storbritannien och över hela världen. Utöver detta har bolaget ett internationellt nätverk av PR-partners som möjliggör för Ranieri att leverera fullt integrerade kampanjer i flera länder. Kunder inkluderar: Yubl, Provocraft, Strax, Harmon Kardon, Gibson, Venturer, Seek Thermal, Libratone, Viewquest och Misfit. 

Slingshot Sponsorship. London. Singapore. Brasilien. Oslo. Slingshot Sponsorship hjälper några av världens mest framåtsträvande organisationer att skapa långsiktiga sponsorplattformar som attraherar globala varumärken. Slingshot Sponsorship är inte industrispecifika vilket möjliggör för individen att utnyttja alla sektorer inklusive media, evenemang, festivaler, sport och välgörenheter. Kunder inkluderar: Bloodhound, GB TK, NHS, Outlook, Silverpop, Snozone, Terracotta, Wales Rally GB, What Car och Umusic. 

För mer information, vänligen kontakta:

Hannah Middleton, styrelseledamot och IR-ansvarig
Telefon: +65 8193 7625
E-post: hannah.middleton@marketinggroupplc.com

Jeremy Harbour, styrelseordförande
Telefon: +65 8661 1776
E-post: jeremy.harbour@marketinggroupplc.com

The Marketing Group i korthet

The Marketing Group plc bildades i maj 2015 med affärsidén att samla framgångsrika marknadsföringsbolag under ett tak. Bolaget är en koncern bestående av en rad oberoende marknadsföringsbolag, var och en med specifik expertis och innovativa tjänster. Den konsoliderade gruppen bistår dotterbolagen med vägledning, samordning, rådgivning samt en gemensam operativ plattform att verka genom. För mer information, vänligen besök bolagets hemsida www.marketinggroupplc.com. Bolagets aktie är sedan den 8 juni 2016 noterad på Nasdaq First North Stockholm och Mangold Fondkommission AB, +46 8-5030 15 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Platsannonser