Sponsrat Sponsrat

THE MARKETING GROUP PLC – DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET2016

Uppdaterad 2016-08-17
Publicerad 2016-08-16
  • Omsättningen för första halvåret uppgick till 2,4 miljoner Euro, en ökning med 8,6 procent jämfört med samma period förra året.

  • Pro-forma omsättning med alla förvärv för första halvåret uppgick till 18,9 miljoner Euro.

  • EBITDA för första halvåret uppgick till 0,7 miljoner Euro, en ökning med 1,9 procent jämfört med samma period förra året.

  • Pro-forma EBITDA med alla förvärv för första halvåret uppgick till 4,5 miljoner Euro.

  • Eget kapital per den 30 juni uppgick till 8,6 miljoner Euro, en ökning med 557,3 procent jämfört med per den 31 december 2015.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Första halvårets resultat kommer efter vad har varit en fenomenal period för The Marketing Group plc. Efter erbjudandet till allmänheten och den efterföljande noteringen på Nasdaq First North och det första förvärvet under vår tillväxtplan har bolaget växt exponentiellt. Vår aktieägarbas fortsätter vara en ledande kraft och formar det vi vill och vår tillväxt, där vi har lanserat många nya initiativ på deras efterfrågan. Detta bevisar att vi verkligen är ett bolag som drivs för våra aktieägare.

Vi avser under resten av 2016 att fortsätta inbringa nya bolag till gruppen på samma sätt som vi har gjort hittills under 2016. Det finns också ett antal möjliga kostnadsbesparingar och effektiviseringar att göra inom gruppen, vilka kan ytterligare förbättra lönsamheten och vi kommer att diskutera dessa tillsammans med planerna för 2017 på styrelsemötet i september.

Vi har fortfarande potential att växa både geografiskt och i termer av vårt erbjudande. Vi strävar efter att hitta etablerade bolag att ytterligare fördjupa vår marknadspenetration och bredda vårt erbjudande samtidigt som vi arbetar för att bolag inom gruppen ska kunna hitta taktiska förvärv för att växa deras bolag. Även om organisk tillväxt inte är en nödvändig del av vår modell så har samarbeten mellan koncernbolag redan utarbetats och vi hoppas kunna annonsera flera koncernvunna kontrakt i framtiden.

Vi har fortsatt en stark pipeline med nya bolag och vi börjar mer och mer synas på fler bolags radar som en väg att växa deras bolag.

Detta första halvår är början på vår resa och hela vårt team arbetar i högsta tempo för att leverera ännu mer under andra halvåret och under 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Hannah Middleton, styrelseledamot och IR-ansvarig

Telefon: +65 8193 7625

E-post: hannah.middleton@marketinggroupplc.com

Jeremy Harbour, styrelseordförande
Telefon: +65 8661 1776

E-post: jeremy.harbour@marketinggroupplc.com

The Marketing Group i korthet

The Marketing Group plc bildades i maj 2015 med affärsidén att samla framgångsrika marknadsföringsbolag under ett tak. Under första halvåret 2016 förvärvade The Marketing Group 12 bolag med specialiserade tjänster och geografisk bredd. Bolaget är en koncern bestående av en rad oberoende marknadsföringsbolag, var och en med specifik expertis och innovativa tjänster. Den konsoliderade gruppen bistår dotterbolagen med vägledning, samordning, rådgivning samt en gemensam operativ plattform att verka genom. För mer information, vänligen besök bolagets hemsida www.marketinggroupplc.com. Bolagets aktie är sedan den 8 juni 2016 noterad på Nasdaq First North Stockholm och Mangold Fondkommission AB, +46 8-5030 15 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

H1-2016-Chairman-Financial-svenska

Platsannonser