Annons

Annons

Lovande inledning på året

NIBE uppvisar en lovande inledning, såväl omsättnings- som resultatmässigt, i dagens delårsrapport för första kvartalet 2018.

  • Omsättningen ökade med 11,3% till 4 862 Mkr (4 370 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 16,7% till 497 Mkr (426 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 11,9% till 443 Mkr (396 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 0,67 kr (0,58 kr)
  • Förvärv av 60% av amerikanska elementföretaget BriskHeat Corp och Alfa Lavals verksamhet inom fjärrvärme och fjärrkyla

”Inledningen av 2018 har uppvisat en god ökning av såväl omsättning som resultat och den generella efterfrågebilden känns positiv såväl i Europa som i Nordamerika och Asien” säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

”Förutom låga räntor och relativt god byggaktivitet är det alldeles uppenbart att övergången till ett mer hållbart synsätt vad gäller energiförsörjning, transporter och klimatisering av såväl små som stora fastigheter skapar nya marknader med god efterfrågan.”

”I likhet med vad som löpande rapporterats så domineras vår verksamhet av att integrera de senast förvärvade enheterna på ett varsamt men bestämt sätt samt en ständig strävan efter att förbättra vår interna effektivitet”.

”Affärsområdet NIBE Climate Solutions fortsätter arbetet med att förstärka positionen som helhetsleverantör av intelligenta hållbara klimatiseringslösningar för såväl enfamiljsbostäder som för kommersiella fastigheter”.

”Affärsområdet NIBE Element fortsätter framgångsrikt arbetet med att erbjuda marknaden ett heltäckande sortiment av intelligenta systemlösningar”.  

”Affärsområdet NIBE Stoves utvecklas stabilt med många lyckade produktlanseringar samt ett framgångsrikt produktutvecklingsarbete med en alltmer efterfrågad hållbarhetsprofil”. 

”Vi har ett starkt produktprogram och en företagsfilosofi som ligger rätt i tiden med fokus på hållbarhet och energieffektivitet. Även om omvärlden är svårbedömd är vi, tack vare en stabil lönsamhet och god finansiell beredskap för ytterligare förvärv, ändå försiktigt positiva till 2018 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.


Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 97) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 08.00 CET.


Benny Torstensson                  Informationschef: 0433 - 73 070

Christel Fritiofsson                  IR-chef: 0433 - 73 078


Om NIBE Industrier                                                                                                
NIBE – en global koncern med verksamhet och försäljning på fem kontinenter.

NIBE är en global koncern som genom lösningar för inomhusklimat och -komfort samt komponenter och lösningar för mätning, styrning och elektrisk uppvärmning bidrar till en mer hållbar värld. NIBE har mer än 60 års erfarenhet av tillverkning av produkter avsedda för såväl hushåll som kommersiell användning. Från starten i småländska Markaryd har NIBE vuxit och har i dag verksamhet och försäljning på fem kontinenter.

NIBE har utvecklat en kultur av entreprenörskap och en passion för att bedriva företagande. Investeringar i hållbar produktutveckling och företagsförvärv har bidragit till en signifikant expansion för NIBE-koncernen, som under 2017 hade en omsättning på cirka 19 miljarder SEK. Verksamheten bedrivs inom tre olika affärsområden: NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves – med över 15 000 anställda i Europa, Nordamerika, Asien och Australien.

NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.


Bilaga

]]>