Sponsrat Sponsrat

LightAir berättar om sin vision: ett samhälle utan virussmitta

Virussjukdomar som influensan flyger genom luften var vi än befinner oss – och orsakar stora kostnader varje år. LightAir berättar om hur företagets teknik möter denna utmaning.

Uppdaterad 2019-03-06
Publicerad 2019-03-06

Influensavirus som kommer till Sverige varje år innebär stora kostnader för samhället. Det rör sig om kostnader för sjukvården, men också för arbetsgivare i form av produktionsbortfall. Influensaviruset smittar ofta genom luften, till exempel när någon som är sjuk hostar eller nyser. Genom luften sprids viruset vidare och om du får i dig det kan du bli smittad. Risken att smittas är större inomhus än utomhus, som på arbetsplatser, skolor och förskolor.

LightAir är specialister på lufthälsa och har skapat IonFlow, en luftrenare och virushämmare som tar bort 97 procent av luftburna virus i ett rum. IonFlow kan både fånga och oskadliggöra flera av de virus som orsakar några av våra vanligaste virusinfektioner, däribland influensavirus.

”Det här är något helt unikt som vi är ensamma om att jobba med. IonFlow oskadliggör virus i luften. Om du är sjuk och nyser elimineras viruset direkt i luften, innan det hinner smitta andra”, säger Stefan Ekvall, försäljningschef på LightAir.

IonFlow genererar negativt laddade joner som reagerar med viruspartiklarna i luften. Viruspartiklarnas struktur förändras vilket gör att deras förmåga att smitta nästan helt försvinner. LightAir gör nu en nysatsning där de utvidgar sitt fokus från konsumentmarknaden till att även inkludera arbetsplatser, skolor och sjukhus. Visionen är ett samhälle där risken för virussmitta är nästintill obefintlig.

”Att förhindra spridning av virussjukdomar innebär en stor nytta för individen som slipper bli sjuk, för arbetsgivaren med minskad sjukfrånvaro och för samhället i stort genom minskad belastning av sjukvården”, säger Mikael Pérez, vd på LightAir.

Luftburen smitta orsakar även stora problem inom djurhållning, nu senast uppmärksammat i ridsporten. Ett smittsamt hästvirus har drabbat flera svenska gårdar, med följd att många stall och ridskolor har isolerat sig för att hindra spridning. Om ett djur smittas av ett virus kan det inte behandlas medicinskt och vid bakteriesmitta används antibiotika vilket bidrar till problem med antibiotikaresistens. Det mest effektiva är att skydda djuren från att smittas. Mikael Pérez tror att LightAir kan spela en viktig roll i det preventiva hälsoarbetet inom djurhållningen, där man nu lanserar produkten AgroPro, baserad på IonFlow-teknologin.

”LightAirs ambition är nu att ta ett helhetsgrepp kring att erbjuda frisk luft som är fri från både smittor och föroreningar, för såväl hem-, arbets- och djurhållningsmiljö”, berättar Mikael Pérez.

Platsannonser