Sponsrat Sponsrat

Lannebo lanserar ny fond: Lannebo Teknik Småbolag

Med hela världen som möjlig spelplan ska Lannebo Teknik Småbolag investera i små teknikdrivna tillväxtföretag. 

Uppdaterad 2019-10-24
Publicerad 2019-10-24

Den 7 november lanserar Lannebo den nya fonden Lannebo Teknik Småbolag. Fonden kommer att investera i teknikdrivna tillväxtföretag med ett börsvärde på maximalt 5 miljarder dollar. Fonden har en tematisk strategi och inga geografiska begränsningar utan kan investera i intressanta bolag var som helst i världen.
”Att fokusera på småbolag ligger i Lannebos DNA. Nu tar vi vår framgångsrika strategi ut i världen. Vår tids viktigaste innovationer sker i alla världsdelar”, säger Johan Nilke, förvaltare av Lannebo Teknik Småbolag. 

Från och med den 24 oktober inleder Lannebo en bookbuilding-kampanj tillsammans med Avanza där sparare får möjlighet att investera i fonden innan den har startat. På så sätt blir det möjligt även för privatpersoner att vara med från den absolut första dagen. 
 ”Det är ett spännande sätt att starta på. Vi tror att man måste våga tänka annorlunda för att lyckas med investeringar. Vi är ett helt oberoende fondbolag som alltid gått vår egen väg”, säger Martin Öqvist, vd för Lannebo Fonder.  

Johan Nilke har tidigare bland annat förvaltat fonden Öhman Global Growth och förvaltar Lannebo Vision. I teamet ingår även Helen Broman som tidigare bland annat varit analytiker för Lannebo Microcap och Lannebo Nanocap.
”Efter att ha analyserat små tillväxtföretag på den nordiska marknaden känns steget naturligt att nu tillämpa samma metoder på en global marknad”, säger Helen Broman, förvaltare av Lannebo Teknik Småbolag. 

Liksom Lannebos övriga fonder ligger fundamental analys och aktiv förvaltning till grund för investeringsbesluten. Lannebo Teknik Småbolag kommer utöver detta också att arbeta med att identifiera och investera i tillväxtteman. Vid starten är de teman som ligger i fokus: Säkerhet, Hälsa, Miljö, Digitalt innehåll, Datahantering och Resurseffektivisering.

I samband med lanseringen av Lannebo Teknik Småbolag kommer fonden Lannebo Vision att byta namn till Lannebo Teknik för att tydligare visa fondernas släktskap. Lannebo Vision har ett förvaltat kapital på 3,9 miljarder. Johan Nilke och Helen Broman kommer tillsammans att förvalta både Lannebo Teknik Småbolag och Lannebo Teknik.

Platsannonser