Sponsrat Sponsrat

Konkurrensen tilltar på lånemarknaden

Uppdaterad 2020-04-01
Publicerad 2020-04-01

Vår ekonomi förändras ständigt och följer samhällets utveckling på många punkter. Lånemarknaden har genomgått en häpnadsväckande resa från långa väntetider på banken med ansökningar på papper till att man själv letar upp och väljer lån på internet.

Det som är viktigt när man tar ett lån idag var för några år sedan kanske mindre viktigt. Idag tittar man på avgifter, vid sms lån ränta är också en viktig faktor för många. Samma eller liknande faktorer väger man också in vid andra typer av lån såsom lån till bil eller bostad. Det som tidigare ansågs viktigt är idag inte av lika stor vikt.

En stor förändring

Förändringarna är många om man bara blickar några få år tillbaka såg situationen för låntagare mycket annorlunda ut. Det är inte bara långivarna och låntagarna - själva lånen har också blivit fler till antal. Tidigare gavs lån ut endast av bankerna. Det var en ganska fyrkantig process då man skulle vända sig till sin bank, för att fylla i en pappersansökan och sedan långt om länge få svar på om man fick låna pengar.

Efter ett möte med en banktjänsteman kunde man vänta länge på besked om huruvida man var en önskvärd låntagare eller ej. Lyckades man övertyga banken om att skälen till lånet var befogade och om man fick sitt lån, utbetalade banken pengarna. Räntan på dessa lån var ofta mycket låg till skillnad från exempelvis dagens sms lån, räntan på de lånen är nämligen ofta högre.

Alla som ska låna pengar ser sig om efter vilka lån som passar bäst, och idag finns det många olika typer av lån till privatpersoner. Det kan vara svår att veta hur de olika lånen skiljer sig åt som sms låns ränta eller avgift på ett lån, mer om det senare i artikeln.

Från avgifter på banklån till sms låns ränta

Lånprocessen är för längesedan mycket förändrad och idag sker - i de allra flesta tillfälle - låneansökan digitalt och svaret på ansökan kommer oftast relativt snabbt. Men det är inte bara ansökningsprocessen till lånet som har blivit annorlunda det är även långivarna och låneformerna som har förändrat sig.

Tidigare var det endast bankerna som fungerade som långivare och de erbjöd banklån medan långivarna idag både kan vara privata företag och investerare som erbjuder många olika lån exempelvis sms lån, räntan just på dessa lån kan såklart skilja sig åt från långivarna. Låneformerna är kanske en av de saker som har genomgått störst förändring. Svt skriver om amorteringsfria lån och idag finns många olika typer av lån.

Låt oss titta på smslån som exempel. Ett sms låns ränta är kanske låg men dessa har ofta en dyrare avgift som finansierar själva lånet. När man pratar om sms lån är räntan ofta hög. Men det betyder inte alltid något negativt. Ett sms lån med ränta som är hög kan i övrigt ha låga avgifter, vilket gör att det blir det bästa alternativet, även om sms låns räntan är hög.

Det kan vara en god idé att titta på de olika faktorerna i ett lån innan man gör sitt val eftersom vissa faktorer kan vara kluriga att förstå. Ett lån med en låg ränta kan se bra ut men i själva vet kanske är dyrare än ett lån med hög ränta på grund av de övriga avgifterna.

Platsannonser