Sponsrat Sponsrat

Kommunike från extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ)

Publicerad 2017-11-09

Vid extra bolagsstämman i PiezoMotor Uppsala AB (publ) ("Bolaget") som hölls kl. 10:00 den 9 november 2017 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

att utöka antalet styrelseledamöter till fem (5), utan styrelsesuppleanter

att till slutet av nästkommande årsstämma välja Joakim Stenberg som styrelseledamot i Bolaget. Joakim Stenberg är oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget. Joakim Stenberg kommer erhålla en årlig ersättning motsvarande två prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter)

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

  

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)70-81 82 400

johan.westermark@piezomotor.se

eller

Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-10 10 824

olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 16:10 CEST.This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: PiezoMotor Uppsala AB via Globenewswire

Platsannonser