Sponsrat Sponsrat

Karolinska Development kommer att erhålla aktier i Pharmanest AB

Publicerad 2017-11-09

STOCKHOLM den 9 november 2017. Karolinska Development meddelar idag att bolaget kommer att erhålla 140 149 aktier i Pharmanest AB samt ytterligare 11 527 aktier indirekt via KCIF Co-investment Fund KB. Totalt motsvarar detta en ägarandel om 10,4 procent. Pharmanest är ett av de bolag som omfattas av Karolinska Developments earn out-avtal. Transaktionen förutsätter beslut på bolagsstämma i Pharmanest.

Pharmanest utvecklar en ny och innovativ behandling av smärta i samband med gynekologiska ingrepp, baserat på sin unika teknologiplattform SHACT. Bolaget ingick nyligen ett licensavtal med läkemedelsföretaget Gedeon Richter Plc. Denna överenskommelse ger Gedeon Richter rätten att kommersialisera Pharmanests SHACT-teknologi i Europa, Latinamerika och vissa andra geografiska marknader.

Karolinska Development kommer att erhålla 140 149 aktier i Pharmanest. Vidare kommer Karolinska Development att via KCIF Co-Investment Fund KB, ett holdingbolag gemensamt ägt av Europeiska Investeringsfonden och Karolinska Development, erhålla 11 527 aktier.

"Ägarskapet i Pharmanest AB kommer att ha en positiv inverkan på vårt samlade portföljvärde och vi ser fram emot att följa Pharmanests fortsatta utveckling. Återigen kan vi konstatera att det finns värden i de earn out-avtal vi tecknat i samband med avyttringar av bolag", säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 9 november 2017 klockan 14.45This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Platsannonser