Sponsrat Sponsrat

K-Fastigheter tidigarelägger publicering av årsredovisning för 2019

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har beslutat att tidigarelägga publicering av årsredovisningen för verksamhetsåret 2019. Nytt datum är den 3 april 2020.

Uppdaterad 2020-04-02
Publicerad 2020-04-02

Svensk version av årsredovisningen offentliggörs den 3 april 2020, istället för som tidigare kommunicerats under vecka 17 2020. Engelsk version publiceras enligt tidigare tidplan.

 

För ytterligare information,
vänligen kontakta: Anders Antonsson, IR-chef, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 700 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 4,4 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 200 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se

Platsannonser