Sponsrat Sponsrat

Jörgen Lantto föreslås ingå i myFCs styrelse samt investera i myFC

Styrelsen i myFC Holding AB kallar till extra bolagsstämma där styrelsen föreslår Jörgen Lantto som ny styrelsemedlem samt föreslår en riktad nyemission mot Lantto om 5 MKr. 

Uppdaterad 2016-12-06
Publicerad 2016-12-06


Björn Westerholm, VD på myFC och Jörgen Lantto

Valberedningen samt styrelsen i myFC Holding AB, har meddelat att de under den extra bolagsstämman den 21 december 2016, kommer att biträda förslaget att välja in Jörgen Lantto som ny ledamot i myFC Holding ABs styrelse. Styrelsen biträder även förslaget om att emittera högst 263 158 aktier genom en riktad nyemission till Jörgen Lantto, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 15 389,36 kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom bolaget tillförs 5 Mkr kronor före emissionskostnader.

Likvid ska erläggas i samband med val till styrelse. Emissionskursen baseras på stängningskurs, minus 5,9 procent, den 5 december 2016 för MYFC.

Lantto var senast VD för Fingerprint Cards AB, ett svenskt högteknologiskt företag som utvecklar och säljer biometriska systemlösningar för smartphones och andra tillämpningar. Fingerprint Cards är noterat på Large Cap på Nasdaq OMX. Under Lanttos ledning etablerade Fingerprint Cards en världsledande position inom fingeravtryckssensorer och under 2015 växte bolagets intäkter med drygt 1100 procent.

Lantto har utöver Fingerprint Cards en lång bakgrund i telecomindustrin, mestadels inom Ericssonkoncernen.

"Jag är mycket glad över att myFCs valberedning och styrelse föreslår mig att ingå i styrelsen för myFC Holding AB. myFC har under lång tid utvecklat en teknologi som har potential att hjälpa konsumenten att få ständig tillgång till strömförsörjning i sina smartphones och andra enheter, och därigenom även bidra till ett hållbart samhälle. Jag ser verkligen fram emot att stötta myFCs ledning för att möjliggöra en global expansion av bolaget, dess teknologi och produkter, med ambition att skapa ännu ett ledande svenskt teknologibolag i en sann global marknad", säger Jörgen Lantto.

"Jörgen har en exceptionell kunskap och erfarenhet av Telecom- och komponentindustrin genom ett flertal ledande roller från Fingerprint Cards, Ericsson och andra bolag där han samarbetat med mobilvärldens operatörer och smartphoneleverantörer med tillhörande ekosystem. Som tidigare annonserats har myFC tecknat ett flerårigt ramavtal avseende leveranser av myFCs bränslecellsteknologi till Kina samt mottagit en initial order. Vi planerar nu att skala upp vår förmåga för att möta efterfrågan från existerande kunder, samtidigt som vi avser vidareutveckla vår affärsmodell och produktportfölj för att ytterligare ta tillvara vår teknologis potential. Vi går därmed in i en mycket spännande fas där Jörgens tidigare erfarenheter blir mycket relevanta, och jag ser verkligen fram emot att få starta upp detta arbete tillsammans med honom", säger Björn Westerholm, VD på myFC.

"Jag är väldigt glad att Jörgen Lantto har valt myFC Holding AB som det enda börsnoterade bolag vars styrelse han avser gå in i för tillfället. Jag är övertygad om att vi kommer att få mycket stor nytta av Jörgen när vi nu ska utforma och exekvera på vår framtida strategi på global basis", säger Carl Palmstierna, Ordförande i myFC Holding AB.


För pressfrågor, vänligen kontakta:
My Ernevi, Marknadschef
E-mail: my.ernevi@myfc.se 
Telefon: +46 (0) 703 83 63 43

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2016 kl. 07:55 CET.  

Platsannonser