Sponsrat Sponsrat

Jan-Olof Jacke och Karl-Petter Thorwaldsson i framtidsseminarium på Jonsereds herrgård

 

Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg möter LO:s Karl-Petter Thorwaldsson och Svenskt Näringslivs Jan-Olof Jacke i ett klassiskt Jonseredsseminarium på Jonsereds herrgård fredagen 28/2. Ämnet för dagen är omställning och de krafttag som krävs.

Uppdaterad 2020-02-28
Publicerad 2020-02-28

Under rubriken "Näringsliv och arbetsliv: Springa på utstudsade bollar in i framtiden" sätter sig idag  Eva Wiberg, Karl-Petter Thorwaldsson och Jan-Olof Jacke i angelägna framtidsdiskussioner i seminarieform tillsammans med företrädare ifrån forskning, politik och näringsliv i Göteborgs Stad, Partille kommun, västsvenskt näringsliv och de egna organisationerna.

Med höghastighet in i framtiden
I den globaliserade ekonomin snurrar världens ordning allt fortare. Så även näringslivet, arbetsmarknaden och arbetslivet. På tröskeln till den fjärde industriella revolutionen och med klimathotet hängande över våra huvuden, är omställning ordet för dagen. Ändå rusar vi mest bara vidare? Springer rentav på utstudsade bollar?

Farthinder i omställningsarbetet?
Trender inom styrning och ledarskap, kunskaper och kompetenser för gårdagen, oreflekterad tillväxtsträvan och masskonsumtion är endast några av de fenomen vi kan tänkas behöva göra upp med. Till detta kommer idéer om ansvarstagande, förändringsvilja och flexibilitet som nödvändiga egenskaper – helst hos någon annan.

Tänka nytt tillsammans
Hur kan utbildningsanordnare och arbetsmarknadens parter tänka nytt tillsammans? För att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv och samtidigt människovänligt arbetsliv i samtiden? Och ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle för framtiden?

 

 

För mer information
Lena Ulrika Rudeke, telefon: 031 786 54 15, e-post: lenaulrika.rudeke@gu.se

Om Jonsereds herrgård
Jonsereds herrgård – intellektuellt centrum och Göteborgs universitets mötesplats för samverkan, dialog, kreativitet och eftertanke sedan 2004. Med utgångspunkt i forskning och utbildning samlas här forskare och aktörer inom politik, offentlig sektor, näringsliv, journalistik, konst och kultur. De klassiska Jonseredsseminarierna tar avstamp i aktuella samhällsbehov med ambition att genom intellektuella samtal gemensamt formulera samtidens tänkande och utmaningar. 

Platsannonser