Sponsrat Sponsrat

Intresserad av mini futures?

Är det så att du är intresserad av att veta mer om mini futures? Vad det är och hur det fungerar? Vi ska försöka förklara det på ett enkelt sätt i denna text. Om man ska förklara det på allra enklaste sättet så är mini futures en börshandlad produkt som det heter.

Vad är då börshandlade produkter? Jo, det är investeringsprodukter som är börsnoterade. En underliggande tillgång är vad de följer värdet på och en underliggande tillgång kan vara ett index, en aktie eller en råvara. När man talar om börhandlade produkter så kan det vara olika saker så som börshandlade fonder.

Det kan även vara olika certifikat så som bull & bear-certifikat, tracker-certifikat, spread-certifikat samt warranter. Dessa är då mini futures så väl som vanliga warranter, turbowarranter, knockout-warranter och binära warranter. Mini futures i sig har en linjär hävstång som innebär att den förändras över tid. För att räkna ut värdet på produkten i sig så multiplicerar man hävstången med den underliggande tillgången. Då får man fram värdet under hela investeringstiden.

Uppdaterad 2021-03-03
Publicerad 2021-03-02
Vad innebär underliggande tillgång och hävstång?

När man talar om hävstång så innebär det att det är den effekt som uppstår då man finansierar delar av investeringen med ett lån. Köper du till exempel ett hus med ett lån som uppgår till 75 % av värdet på detta hus så är hävstången på 4. Priset på huset är då fyra gånger större än vad kontantinsatsen är på. När man talar om underliggande tillgång så följer varje mini future en bestämd sådan. Priset på en mini future står alltid i direkt relation till utvecklingen av den underliggande tillgången.

Mini futures, hur fungerar det?

Det man kan göra med mini futures är att investera i dem. Skulle det vara så att du tror att en viss underliggande tillgång kommer att öka eller att den kommer att minska i sitt värde, då kan du passa på att investera. Mini futures har inte det som heter urholkningseffekt. Det innebär att det är bra att ha dem över tid. Det istället för att satsa på ett motsvarande bull- eller bear-certifikat.

Du som tidigare aldrig har testat på att handla med mini futures, utan är helt ny, du bör välja en så låg hävstång du kan till en början. På det sättet så lär du dig hur det fungerar på bra sätt. Sen är det en god idé att även läsa på allt du kan om ämnet i sig och hur allt fungerar. Det gör att du då slipper ta onödiga risker och förlorar kapital.

Vilka risker finns det?

Även om mini futures och andra börshandlade produkter har många bra sidor och ger dig många möjligheter så finns det även risker med det så klart. En risk är kreditrisken. Du kan ju förlora allt det du har investerat om något går fel.

Valutarisk är en annan risk som finns. Det kan ske om du handlar med utländsk valuta. Ytterligare risker finns i form av det som heter likviditetsrisk och så kallad marknadsrisk.

Platsannonser